جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/02/29 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 4995

 مولکولي براي انتحار سلول‌هاي سرطان بدخيم مغز 

تيمي از محققان دانشگاه کاليفرنيا در ديويس، مولکولي را توليد و آزمايش کرده‌اند که توانايي مختل‌کردن سيستم تنظيم‌کننده سلول‌هاي سرطاني بدن را دارد و موجب مي‌شود آن‌ها به جاي تکثير، خود را نابود کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ تيم علمي پس از توليد مولکول UCD38B، اثرات آن را بر روي سلول‌هاي تومور گليوماي انساني (نوعي تومور مغزي) بررسي کرد؛ اين سلول‌ها مسئول نوعي شکل بدخيم سرطان مغز هستند.
در حالي که درمان‌هاي معمولي مانند جراحي، شيمي‌درماني و پرتودرماني در حذف‌کردن سلول‌هاي سرطاني فعال کارآمد هستند، آن‌ها اغلب در ريشه‌کن‌کردن سلول‌هاي غيرفعال و غيرتقسيم‌شونده ناکام هستند؛ اين سلول‌هاي غيرفعال، بعدها مي‌توانند تومورها را فعال و بازتوليد کنند. مولکول UCD38B بر خلاف درمان‌هاي معمولي، در مبارزه با هر دوي سلول‌هاي غيرفعال و سلول‌هاي تقسيم‌شونده کارآمد بود.اين مولکول با هدف‌قراردادن سيستم فعال‌کننده پلاسمينوژن اوروکيناز عمل مي‌کند؛ اين مولفه، نوعي سيستم تنظيم‌کننده سلولي است که در فرآيند ترميم سلول، نقش کليدي ايفا مي‌کند و به سلول‌ها دستور مي‌دهد تکثير شوند يا خود را نابود کنند.
اين سيستم در بسياري از سرطان‌هاي بدخيم مانند گليوما بسيار فعال است و نقش کليدي را در رشد و متاستازکردن سلول‌هاي سرطاني ايفا مي‌کند. مولکول UCD38B، بخش درون‌سلولي اين سيستم را مختل کرده و اجزاي سيگنال‌دهنده‌اي به ميتوکندري واقع در نزديکي هسته‌هاي سلول سرطاني و نه سطح سلول، ارسال مي‌کند. با انجام اين کار، نابودي سلول موردهدف که پيش‌تر دستور تکثيرشدن مي‌گرفتند،
شروع مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي