جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/03/02 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 4998

 اشتباهات المالکي يكي ازعوامل تقويت داعش 

على المؤيد از سياست مداران شيعه عراقي عضو شوراى مركزى مجلس اعلاى اسلامى عراق و مسئول عقيدتى سياسى اين تشکل سياسي عراق است.
وي در گفتگو با عصرايران در مورد نحوه عملكرد نخست وزير پيشين عراق با حيدر العبادي مسئول فعلي دولت عراق، اختلاف مشى بين دو نخست وزير را در چند نقطه كليدى محدود كرد: همان طور كه مي دانيد پست نخست وزيرى مهم ترين پست كشور و مخصوص به كل شيعيان عراق مي باشد. متأسفانه آقاى مالكى خط مشى حزبى و سپس شخصى را در پيش گرفته و باقى گروهاى شيعه را حتى حزب الدعوه را عملا از مشاركت در تصميمات مهم و استراژيك كشور دور نمود. هم اكنون آقاى عبادى درصدد ترميم روابط اين پست با باقى گروه هاست.
در مورد روش برخورد يا رابطه با كردها و سنى ها نيز آقاى مالكى برخورد تندى را در پيش گرفت كه باعث ناامنى و عدم استقرار سياسى در كشور شد كه هم اكنون آقاى عبادى سعى مي كند ميزان اعتماد ملى را بالا ببرد.
در مورد روش اداره كشور نيز متأسفانه گروه هاى شيعه كنار زده شدند و آقاى مالكى با بازگرداندن تعداد زيادى از بعثى‌ها به پست هاى كليدى، باعث نفوذ اين عناصر شد و در نهايت، شاهد اتفاقات اسف بارى هم چون سقوط موصل به دست
داعشى هاى تكفيرى شديم.
آقاى عبادى با كنار گذاشتن تعداد زيادى از اين عناصر نفوذى و تكيه بر گروه هاى ملى قدم خوبي را تاكنون برداشته است .متأسفانه قضيه كنار گذاشتن سنى ها و كردها در دورهاي آقاى مالكى به يك بازى سياسى انتخاباتى تبديل شد وايشان سعى كردند از طريق رسانه هاى عمومى، نوعى ناهنجارى و شكاف اجتماعى به وجود بياورند تا بتوانند بيشترين تعداد كرسى هاى پارلمان را به دست بياورند و براى بار سوم پست نخست وزيرى را از آن
خود كنند.
روش دولت دارى و خردورزي و مدارا در تعامل با باقى گروه ها مي توانست مانع از بروز بسياري از رويدادهاي منفي شود. البته اين نکات، به اين معنا نيست كه كردها و سنى ها در اين مسير کاملا معصوم و
بي خطا بودند ولى آنها اقدامات مالكى را نوعى فرصت براى مظلوم نمايى و تهييج عواطف بين المللى قلمداد كرده و بر آتش معركه دميدند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي