جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/05/06 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5049

 ماندگار بر جريده عالم 

به مناسبت سي‌امين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي، روزنامه آفرينش ضمن فراخوان از مخاطبان روزنامه براي ارسال مقالات و ديدگاه‌هاي خود، هر روزه در صفحه2 برخي مقالات و سخنراني‌هاي آقاي دكتر عبدالله جاسبي را منتشر مي‌كند.

اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام

شوراي اجرايي / اجلاس شانزدهم

دانشگاه آزاداسلامي، شعبه دبي، کشور امارات متحده عربي

22 تا 23 جمادي الثاني، 1432 هجري قمري

25 تا26 مي 2011

پيش نويس گزارش نهايي

قسمت نودم

ادامه مطلب

پس ازآن، دبيرکل يک سند درمورد پروژه « شبکه بازرگاني دانشگاه هاي اسلامي» ارائه داد. اين گزارش نتايج « جلسه متخصصين براي بررسي پروژه شبکه بازرگاني دانشگاه هاي و ملاحظه مکانيزم هاي کافي براي پياده کردن آن» را توسط دبيرخانه اتحاديه در رابطه با دانشگاه دولتي اقتصاد آذربايجان، مرور کرد. متخصصين شرکت کننده « شبکه بازرگاني دانشگاه هاي اسلامي» را مرور کردند. آنها همچنين اصلاحات لازم را پيشنهاد دادند وبه يک سند مرجع برهم افزايي در مورد پروژه شامل مکانيزم هاي عملي براي پياده کردن آن رسيدند. علاوه برآن، آنها پيشنهاد تقديم اين سند را به شوراي اجرايي نمودند. با در دست داشتن مجموعه سند، شوراي اجرايي تصميم گرفت که عنوان سند را به « پروژه شبکه بازرگاني FUIW» اصلاح نمايد، در حالي که تشکرات خود را از دبيرخانه ودانشگاه دولتي اقتصاد آذربايجان و همکاري پايدارشان در تهيه اين پروژه بيان داشت. شورا همچنين از دبيرکل خواست تا تلاش هاي خود را در جهت پياده کردن آن، در همکاري و هماهنگي با دانشگاه دولتي اقتصادآذربايجان پيگيري نمايد.

با همين علامت مشخصه، شوراي اجرايي از دانشگاه ها همچنين مؤسسات و سازمان هاي اسلامي و عربي خواست تا درتوسعه حمايت از پروژه شبکه بازرگاني FUIW همکاري کنند، و تصميم گرفت تا به عنوان يک موضوع اين پروژه را در دستور کار اجلاس آينده شوراي اجرايي قرار دهد.

براساس درخواست تأسيس « اتحاديه دانشکده هاي پزشکي دانشگاه هاي عضوFUIW » دانشگاه اسلامي امام محمدبن سعود يک پيش نويس سند درمورد اين پروژه به اعضاي شوراي اجرايي ارائه داد. پس از بحث پيرامون اين پروژه شوراي اجرايي تصميم گرفت تا پروژه تأسيس اتحاديه دانشکده هاي پزشکي دانشگاه هاي عضو FUIW را به تصويب برساند، در حاليکه نکات اعضاي شوراي اجرايي مورد توجه قرار بگيرد. شوراي اجرايي همچنين از دانشگاه امام محمدبن سعود براي تهيه اين سند تشکرکرد، و تصميم گرفت يک محور در رابطه با اين موضوع در دستور کار هفدهمين اجلاس شوراي اجرايي قرار دهد.

آنگاه، دبيرکل گزارش خود را در مورد 25 درخواست عضويت که توسط دبيرخانه در سال 2010 دريافت شده است ارائه دادکه 19 مورد آن شرايط موردنياز را کامل کرده اند. در اين رابطه، دبيرکل رضايت خود را از درخواست هاي ارائه شده توسط دانشگاه ها که مايل به پيوستن به FUIW مي باشند، اعلام نمود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي