جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/08/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5132

 براي توسعه و آباداني شهر کاشان؛
 حفظ منزلت و جايگاه سرمايه‌گذاران؛ از اولويت‌هاي سرمايه‌پذيري 

 کاشان - سيد حسين صدري

رييس کميسيون عمران و فني شوراي اسلامي شهر کاشان، حفظ منزلت سرمايه‌گذاران را از مباني و اولويت‌هاي جذب سرمايه عنوان کرد. سيدعلي ثابت گفت: با توجه به کمبود زيرساخت‌هاي گردشگري و تفريحي در شهر کاشان و نياز به ايجاد اين مراکز، بايد به سرمايه‌گذاران با ديد وسيع‌تر از يک پيمانکار نگريست.

وي، نگاه پيمانکاري به سرمايه‌گذاران را تنها آفت و دليل عدم حضور آنها دانست و خواستار حفظ منزلت و جايگاه سرمايه‌گذاران شد.

به گفته وي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالقوه‌اي در کاشان وجود دارد که بايد اين پتانسيل‌ها بالفعل گردد.

اين عضو هيأت عالي سرمايه‌گذاري شهرداري کاشان، اقدامات زيرساختي صورت پذيرفته در حوزه سرمايه‌گذاري را قابل تقدير دانست و حاطرنشان کرد: با اصلاح شيوه‌نامه امور سرمايه‌گذاري و تشکيل هيأت عالي سرمايه‌گذاري در شهرداري کاشان، امور مربوط به سرمايه‌گذاري با سرعت بيشتري صورت خواهد پذيرفت. دکتر ثابت، تخصيص ديگر منابع مورد نياز حوزه سرمايه‌گذاري همچون زمين را از الزامات و زيرساخت‌هاي مورد نياز جذب سرمايه عنوان نمود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي