جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/10/16 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5180

 يك نكته از هزاران 

 با نقشه دشمن بازي نخوريم

پس از آنكه با اقدام نابخردانه عده‌اي در آتش كشيدن سفارت عربستان، رفتار ضد حقوق بشري آل سعود در حاشيه قرار گرفت و حملات و پاتك هاي سياسي عليه ايران آغاز شد، عده‌اي بر اين امر تاكيد مي‌كنند كه چرا ايران موضعي جدي و واكنشي شديد از خود نشان نمي‌دهد تا كشورهايي همچون جيبوتي در عرصه بين الملل براي ما ارز اندام نمايند؟!

نكته اينجاست كه يك حركت غلط از سوي عده‌اي سودجوي سياسي، موجب دفاعي شدن سياست خارجي كشور در اين برهه گرديد، اما حركت غلط تر اين است كه ما به طور رسمي به اين حوادث و اظهارات كشورهاي منطقه واكنش چكشي نشان دهيم. قطعا عقلانيت و سعه صدر راهگشاي موانع ديپلماتيكي خواهد بود كه به واسطه اقدامات ضد منافع ملي عده‌اي خودسر به وجود آمده است. نبايد با تعصب و احساسات در نقشه دشمن بازي بخوريم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي