جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/10/29 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5191

 يك نكته از هزاران 

 خانه تكاني افكار در عرصه فرهنگي

"رئيس اداره کتاب با بيان اينکه ذکر کلمه «شراب» در کتاب‌ها حتي در تقبيح شراب ممنوع است، گفت: در خصوص ذکر اسامي حيوانات و اسامي خارجي و... هم سختگيري‌هاي لازم اعمال مي‌شود".

به اندازه‌اي تامل كرديم، اما هرچه درمورد چرايي اين اقدام براي خود استدلال آورديم غيرمنطقي به نظر رسيد و درآخر جوابي نيافتيم. حسن نظارت بر مقوله اي همچون كتاب امري لازم وقابل تحسين است، اما اينكه با لغو بكارگيري يك كلمه چه اتفاق فرهنگي بزرگي حادث خواهد شد هنوز مشخص نيست.

به نظر مي‌رسد در برنامه ريزي و سياست گذاري‌هاي فرهنگي نياز به خانه تكاني افكار داريم تا تصميمات سازنده‌اي در اين حوزه اجرايي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي