جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/12/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5234

 يادداشت 

 برنامه‌ريزي؛ نياز اساسي زندگي ما

زهرا كيان‌بخت

چه ما از شرايط زندگي و نحوه پيشرفت كارهايمان در سالي كه روبه اتمام است رضايت داشته باشيم و يا نه، در هر صورت خوب است براي سال آينده كه چيزي به آمدنش نمانده، درصدد تهيه يك برنامه‌ي مشخص و عمل به آن در طول سال آينده باشيم. حتي اگر كارهايمان بدون برنامه‌ريزي هم به خوبي پيش مي‌روند، خوب است بدانيم با داشتن يك برنامه‌ي منظم، كيفيت انجام كارها به گونه‌ي بسيار بهتري خواهد بود.

مي‌توانيم يكي از تصميماتي كه براي سال جديد مي‌گيريم را اين قرار دهيم كه براي هفته، ماه و سال‌مان يك برنامه‌ي حساب‌شده داشته باشيم و براساس آن، زندگي‌مان را تنظيم كنيم.

يكي از اولين و مهمترين پاداشهايي كه داشتن برنامه‌ريزي به ما مي‌دهد، اين است كه نوعي آرامش خاطر و آسودگي خيال را به ما هديه مي‌كند، حتي اگر برنامه‌ها و ميزان كارها و وظايفي كه بايد انجام دهيم، بسيار زياد و فشرده باشد.

به هر حال، برنامه‌ريزي، آن قدر نتايج خوبي را برايمان به ارمغان خواهد آورد كه ارزش اين كه كمي وقت بگذاريم و براي خودمان برنامه‌اي را تنظيم كنيم، را دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي