جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/02/27 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5275

 يادداشت 

 استفاده‌ي بهينه از زمان

زهرا كيان‌بخت

هميشه شنيده‌ايم «ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است!» اين جمله از جهتي جمله بسيار خوب و اميدبخشي است زيرا به همه ما القا مي‌كند كه به جاي تأسف خوردن بر شكست‌ها و كمبودها، انرژي و توان خودمان را بر روي استفاده بهينه از زمان حال و اميد به آينده متمركز كنيم و با اين احساس كه ديگر فرصتها به اتمام رسيده، فرصتهايي را كه زمان حال و آينده در اختيارمان مي‌گذارند، ناديده نگيريم.

اما در كنار اين طرز تفكر، خوب است اين بينش را نيز داشته باشيم كه تا حد ممكن، از هر زماني به بهترين نحو استفاده كنيم. درواقع اگر مي‌شود كاري را در موعد مشخصي به اتمام رساند، آن را حتي‌الامكان در همان موعد مقرر به اتمام برسانيم و از به تعويق انداختن آن خودداري كنيم. درست است كه هيچوقت براي شروع دير نيست و هميشه مي‌شود بازي را به نفع خود تغيير داد، اما داشتن اين ديدگاه كه بهتر است از فرصتهايمان به بهترين شكل استفاده كنيم و هر پروژه و كار كلاسي و شغلي را در اولين فرصتي كه براي آن مي‌توان در نظر گرفت به انجام برسانيم، موجب مي‌شود براي هر كاري، به همان اندازه كه واقعا لازم است وقت صرف كنيم و باقي زمان‌مان را براي انجام كارهاي ديگري صرف كنيم.

يكي از خصوصيات افراد موفق اين است كه در عين داشتن اين ديدگاه كه هيچوقت براي موفق شدن دير نيست، اين نگاه را نيز دارند كه هر كاري را خوب است در موعد مقرر آن به انجام رساند و از به تأخير انداختن امور اجتناب كرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي