جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/03/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5296

 سرمقاله 

 برجام همچنان نا آشنا براي عموم

حميدرضا عسگري

عليرغم گفته‌ها و مستندات مقامات عالي رتبه كشور بر تاييد و صلاحيت اجراي برجام و مفيد بودن براي وضعيت فعلي كشور، اما همچنان شاهد تخريب‌ها و دست اندازي‌هاي سياسي به اين توافق هستيم. سياه نمايي نسبت به عملكرد تيم مذاكره كننده كه از سوي رهبري معظم انقلاب بارها مورد تاييد و تقدير قرار گرفتند، به گونه‌اي است كه گويا كلاهي بزرگ در قضيه برجام بر سر ملت رفته و مقامات به پنهان كاري در اين مورد دست برده‌اند!

تكراراين ادعاهاي نابجا از سوي بلندگوها و رسانه‌هايي كه مخالفان دراختيار دارند، موجب نوعي دلسردي و نااميدي نسبت به دستاوردهاي برجام گرديده است. اين رويه نه با اخلاق و نه با رسالت حرفه اي رسانه اي نسبتي ندارد وحتي مخالف با فعاليت هاي سالم سياسي و رقابت هاي بين جناحي است.

اين مسئله بيانگر دو موضوع است: ابتدا اينكه جناح هاي سياسي در كشور براي شكست مخالفان خود حاضرند به هر روشي متوسل شوند. دوم اينكه مسئولان متصدي برجام نتوانسته‌اند آنطور كه بايد و شايد، محتوا، چگونگي اجرا، دستاوردها و فرصت‌هاي برجام را براي مردم شفاف سازي و اطلاع رساني كنند.

وقتي موضوعي هرچند درست و به حق، براي افكار عمومي به وضوح و عينيت نرسيده باشد، فرصت براي ابهام آفريني درمورد آن و وارونه جلوه دادن محتوايش، براي مخالفان فراهم مي‌شود و زمينه تخريب اعتماد جامعه را به وجود مي‌آورد.

وزارت امور خارجه ايران مسئول بوده و بايد در راستاي تنوير افکار عمومي در خصوص برجام بيشتر تلاش کند. به نظر مي رسد، مساله برجام براي افکار عمومي به خصوص نخبگان به خوبي واکاوي نشده است. اين وظيفه‌اي اصلي براي مذاكره كنندگان و دستگاه ديپلماسي كشور بود تا چنين توافق مهمي را براي افكارعمومي به شكل گسترده شرح و بسط دهند. بيان مطالب و مفاد برجام به زبان ساده و قابل فهم براي جامعه مي‌توانست جلوي بسياري از ابهام تراشي‌ها را بگيرد و بيهوده مردم را نسبت به عملكرد هسته‌اي كشور بد بين نكند.

رسانه‌ها و مخالفان برجام شبهات متعددي را نسبت به اين موضوع مطرح مي‌كنند و آن را به طور گسترده به سمع و نظر مردم مي‌رسانند، درحالي كه هركدام از اين شبهات پاسخي دقيق و مشخص شده در سند برجام دارد. اما ملاحظات بي مورد مسئولان در مورد اين مسائل موجب سواستفاده بعضي ازجريانات سياسي گرديده است.

مخالفان تلاش مي‌كنند به هر شکلي برجام را زير سوال ببرند و آن را خيانت به ملت ايران تلقي كنند. چراكه جنبه‌ها و زواياي مختلف برجام براي جامعه شكافته نشده و فرصتي براي تفاسير غلط و مسموم به دست آمده است. به عنوان مثال اين تفسير و طرز بيان نسبت به برجام را گسترش داده‌اند كه اگر برجام اجرايي شود، تمام مشکلات حل يا کاهش پيدا مي کند، پس بايد همه مشکلات اقتصادي ايران با برجام برطرف شود. در حالي که خود مخالفان و كارشناسان اقتصادي مي‌دانند كه مشکلات اقتصادي ايران ساختاري بوده و از دهه‌هاي پيش تا کنون اين مشکلات تغيير نکرده است.

اين وظيفه وزارت خارجه است تا با بيان جنبه‌ها و اهداف برجام، براي مردم روشن شود كه هدف از توافق هسته‌اي، جلوگيري از يک بحران بزرگ براي کشور بود. بحران بزرگي که از سوي کشورهاي عليه ايران ساخته شده بود. کشورهايي که عليه ايران توطئه و پرونده سازي کرده بودند. 

بايد شفاف سازي كنند كه برجام پرونده سازي عليه ايران را متوقف کرد. طي سال هاي گذشته، 6 قطعنامه ذيل فصل هفتم منشور شوراي امنيت سازمان ملل، 12 قطعنامه از سوي شوراي حکام، و حدود 50 گزارش از سوي آژانس انرژي اتمي عليه ايران تنظيم شده بود. اما در داخل کشور به اين مساله توجه نمي شود و صرفا بر مساله اقتصاد تمرکز کرده اند. درحالي كه بخشي از دستاوردهاي برجام مربوط به مسائل اقتصادي، همچون تحريم‌هاي نفتي، تعاملات بانكي، حمل و نقل بين المللي و واردات و صادرات و... مي‌باشد.

مسلماً سكوت رسانه اي وزارت خارجه و عدم شرح و بسط برجام به لحاظ ملاحظات مختلف، موجب نگاه منفي و سلب اعتماد مردم نسبت به دستاوردها و تلاش مذاكره‌كنندگان و كليت دولت خواهد شد. با رفع ابهامات موجود از برجام مي‌توان آرامش خاطر جامعه را نسبت به دستاوردهاي هسته‌اي فراهم ساخت و ازسوي ديگر مانع از هزينه‌تراشي مخالفان سياسي براي كشور گرديد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي