جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/08/08 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5406

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 شصت و هشتمين اجلاس هيأت مد‌يره IAU

د‌كتر عبد‌الله جاسبي

سري سوم -240

ساختار آکادميک: (دانشکده ها، کالج ها، مدارس، وغيره)

- دانشکده مديريت بازرگاني

- دانشکده مديريت عمومي

- دانشکده علوم وفن آوري هاي ارتباطات

- دانشکده آموزش تدريس

- دانشکده مطالعات قانوني

- مدرسه عالي زبان انگليسي

- مؤسسه عالي مهارت هاي کامپيوتر

تعداد کارکنان آکادميک: 2003-04 2002-03 2001-02

- تمام وقت 32 94 115

- پاره وقت 31 91 118

- تعداد کارکنان جاري بادرجه دکتري: 91

تأييديه اصولي مدارک اعطايي وطول دوره موردنياز مطالعه براي هريک

- درجه BA: 4 سال

- درجه MA: درحال تهيه، تنظيم شده تا دراکتبر 2005 شروع گردد.

ثبت نام دانشجو: 2003-04 2002-03 2001-02

2,129 3,867 4,977

تعداد درجات تحصيلي وگواهينامه هاي اعطايي:

2001-02 2002-03 2003-04

- درجات BA * 26

* تااين تاريخ تنها 26 دانشجو درجات تحصيلي BA دريافت کرده اند. تمام اين دانشجويان، دانشجويان انتقالي ازساير دانشگاه هاي مقدونيه ومنطقه بودند. اين دانشجويان انتقالي واحدهاي درسي گذرانده آنها در دانشگاه قبلي معتبرشناخته شد، لذا در نوامبر 2003، اولين گروه از دانشجويان دانشگاه اروپايي جنوب شرق عليرغم اين واقعيت که اين دانشگاه سال چهارم خودرا سپري ميکرد فارغ التحصيل شدند. در جون 2005 اين دانشگاه اولين گروه فارغ التحصيل را انتظار داشت (دانشجويان که درسال 2001 ثبت نام کرده بودند).


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي