جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/04/19 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - سه شنبه نسخه شماره 2806

 گنجينه هاي تاريخي زواره در غربت و سکوت فرو مي ريزند! 

ايسنا: يک فعال ميراث فرهنگي در بخش زواره از شهرستان اردستان گفت: روستاي سرهنگ آباد زواره با مجموعه اي از عمارت ها و قلعه هاي تاريخي به مرمت و بازسازي اضطراري نياز دارد.
محمدعلي عظيميان گفت:  عمارت چهل ستون سرهنگ آباد، زيباترين کاخ تاريخي کوير باقي مانده از دوران قاجار، چون در تملک مالک خصوصي است، تقريبا به يک مکان مخروبه تبديل شده و به مرمت اضطراري نياز دارد.
وي، درباره  قلعه ي الله آباد اين روستاي تاريخي، اظهار داشت: اين قلعه نيز به دليل در تملک بودن به مرور در حال تخريب است.
وي، با اشاره به تخريب کاخ دوطبقه  اميرآباد زواره که به دوره  قاجار متعلق است و توسط مصطفي قلي خان در سال 1360 ه.ق بنا شده است، بيان داشت:  قلعه  سنگ بست زواره نيز به دليل تحت تملک بودن و رسيدگي نکردن به آن، به آهستگي در حال تخريب است.
اين فعال ميراث فرهنگي افزود:  قلعه  سنگ بست از دو طبقه  چهار صفه يي تشکيل شده و به صورت مکعب مستطيل در چهار زاويه، برج هايي را نمايان مي کند که در قديم محل ديده باني بوده اند. اين قلعه در اوايل قرن هفتم هجري قمري به دليل يورش مغولان به زواره براي از ميان بردن فرقه  اسماعيليه تخريب شد.
همچنين مدير اداره  ميراث فرهنگي و گردشگري اردستان درباره  وضعيت کنوني اين چهار بناي تاريخي به خبرنگار ايسنا گفت: قلعه  سنگ بست به دليل داشتن خرده  مالک هايي که اکنون خارج از کشور هستند و نبود امکان تملک، در اختيار اداره  ميراث فرهنگي و گردشگري اردستان نيست و البته در حال تخريب است.
محمدرضا صدوقي درباره  کاخ چهل ستون سرهنگ آباد نيز اظهار داشت: اين کاخ شامل تالار کاخ با ترکيبي از سازه هاي خشتي، آجري و چوبي و تزيينات نقاشي، آيينه کاري و نقاشي پشت شيشه و قراول خانه، حمام، برج هاي ديده باني، اصطبل، آسياب و يخچال در اختيار مالک است و چون مالک اکنون خارج از کشور است، تملک آن توسط اداره  ميراث فرهنگي و گردشگري اردستان و مرمت آن امکان پذير نيست.
وي، درباره  وضعيت کنوني اين کاخ توضيح داد: ميزان تخريب در اين کاخ آن قدر بالاست که با اعتبارهاي کنوني اداره  ميراث فرهنگي و گردشگري اردستان امکان مرمت آن نيست و حتي اکنون امکان سرمايه گذاري دولت نيز در آن وجود ندارد.
وي کاخ اميرآباد زواره را باقي مانده از دوره  قاجار و داراي حوض خانه اي در وسط با تزيينات آيينه کاري و گچ بري و ساخت آن به سبک خانه هايي با حياط کروي دانست و ادامه داد:  اين بنا نيز به  دليل داشتن مالک خصوصي، شرايط مرمت را توسط اداره  ميراث فرهنگي و گردشگري ندارد.
صدوقي، وضعيت تخريب عمارت چهل ستون و کاخ اميرآباد را، 50 درصد دانست و افزود:  به دليل ترک مالکان، اين بناها به حال خود رها شده اند.
مدير اداره  ميراث فرهنگي و گردشگري اردستان بيان کرد: اکنون هيچ قانوني براي تملک غيابي اين گونه املاک در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيست و اين در حالي است که شهرداري اين اختيار را دارد.
به گفته وي مرمت اين دو بنا به 15 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد و به دليل پتانسيل اين منطقه به يک سايت گردشگري و شکارگاه مصنوعي مي تواند تبديل شود.
کاخ چهل ستون سرهنگ آباد توسط سهام السلطنه عرب عامري در دوره  ناصرالدين شاه قاجار براي پذيرايي از شاهزاده هاي قاجاري ايجاد شده است. اين کاخ شباهت زيادي به چهل ستون اصفهان و باغ عفيف آباد شيراز دارد و مجموعه  کاملي از يک بناي شاهانه است که براي شکارگاه نيز به دليل کوهستاني بودن منطقه استفاده مي شده است. اين کاخ در روستاي سرهنگ آباد از توابع دهستان سفلاي زوار و در 76 کيلومتري شرق اردستان قرار دارد.
کاخ اميرآباد نيز در دوره  ناصرالدين شاه قاجار و توسط سهام السلطنه راهدار و محافظ مسير کاشان تا کرمان و محل استقرار و اسکان وي در ايام زمستان بوده است. اين کاخ در 15 کيلومتري جنوب زواره و در وسط کوير قرار دارد.
قلعه  سنگ بست زواره نيز باقي مانده از قرن پنجم ه.ق در دوره  سلجوقيان است. اين قلعه توسط ابوعلي دهدار زواره اي، مروج فرقه  اسماعيليه ساخته شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش