جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/04/19 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - سه شنبه نسخه شماره 2806

  نماينده مبارکه اظهار کرد;
 شکايت تعاوني هاي مسکن از مديرکل تعاون استان تهران  

نماينده مردم مبارکه در مجلس شوراي اسلامي گفت: تمام مستخدمين دولتي موظف به تمکين از راي ديوان عدالت اداري هستند و در صورت عدم تمکين از راي ديوان عدالت اداري از خدمت دولتي منفصل مي شوند.
محمد جعفر سادات موسوي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: عليرغم آنکه پس از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي اين شعار که نقش دولت در اقتصاد بايد نظارت باشد و نه دخالت، عملکرد دولت خلاف اين است و هر روز دخالت هاي دولت توسعه مي يابد.
وي افزود: ادارات کل تعاون اجازه دخالت در امور تعاوني ها را ندارند و وزارت تعاون براي دخالت ادارات کل تعاون در امور داخلي   تعاوني ها بايد پاسخگو باشد.
نماينده مبارکه گفت: اخيرا تعاوني ها به ويژه تعاوني هاي مسکن شکايات متعددي از مدير کل تعاون استان تهران مطرح کرده اند و پيرو اين شکايات نمايندگان درباره مدير کل تعاون استان تهران با  وزير تعاون مکاتباتي داشته اند.
وي تاکيد کرد: برحسب قانون بايد بالاترين مقام اجرايي هر دستگاهي به مکاتبات نمايندگان مجلس پاسخ دهد و فراکسيون تعاون منتظر پاسخ وزير تعاون درباره عملکرد ادارات کل تعاون و دخالت آنها در امور تعاوني ها مي باشد.
سادات موسوي گفت: تمام مستخدمين دولت موظف به تمکين از راي ديوان عدالت اداري مي باشند و هيچ دستگاه دولتي به هيچ بهانه اي مجاز به تخطي و تخلف از راي ديوان نبوده و در صورت عدم تمکين از راي ديوان عدالت اداري از خدمت دولتي منفصل خواهند بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش