جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/11/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5488

 رئيس سازمان بورس خبر داد؛
 جزئيات توافق جديد براي انتقالات پول 

 
رئيس سازمان بورس گفت: اگر فرد يا سهامداري در شعب خارجي بانکهاي ايراني منابع داشته باشد، مي تواند در آن کشور درخواست داده و بانک ملت از شعب داخلي، ريال را در ايران به متقاضي تحويل دهد.

به گزارش آفرينش، شاپور محمدي در نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اينکه سهامدار بايد از بازار سرمايه رضايت داشته باشد، گفت: در صورتهاي مالي بانکها بحث هايي شده است و حتما بايد کمک کرد که بانکها مطالبات را از دولت گرفته و حسابها شفاف شود، در مورد اينکه همه شرکتها نيز بايد با بهره وري بانکها و شرکتها بالا رود، بايد تلاش شود، چراکه نظام اقتصادي کشور بايد سودآوري را تضمين کند.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه پاسخ به اين سوال مبني بر ضرر و زيان سهامداران بانکها در اصلاح صورتهاي مالي گفت: حسابرسان شرکتها و نهادهاي مالي بايد روي صورتهاي مالي بانکها نظارت کنند.

وي با بيان اينکه بازار سرمايه مظلوم است، گفت: آينده واقعيت ها را بيشتر روشن مي کند، اما افکار عمومي اشتباه نمي کند و رسانه ها دقيق مي دانند که عملکرد سازمان بورس چگونه بوده است. در اين ميان تلاش داريم که حقوق سرمايه گذار را به آن برگردانيم. در اين ميان، نقدينگي هر جا که باشد به هرحال در بازار پول است؛ اما ميزان ماندگاري نقدينگي در هر بخش اقتصادي مهم است، به هرحال در برخي بخش هاي اقتصادي مثل توليدي، نقدينگي تلاش شده که بيشتر وارد شود. موفقيت هايي هم رخ داده است، همانطور که دولت هم وارد عمل شده است، ولي سودي که در بازار سرمايه حاصل مي شود، از اين است که نقدينگي بايد صرف توليد شود تا توليد سوداور شده و بازار سرمايه را پررونق کند.

محمدي در خصوص صندوق هاي سرمايه گذاري نيز گفت: هر يک از صندوق ها پيشنهاد براي کاهش نرخ داده اند، سازمان موافقت کرده است. حتي يک مورد هم وجود ندارد که با کاهش نرخ سود صندوق هاي سرمايه گذاري مخالفت کند.

سخنگوي سازمان بورس در خصوص سودآوري بازار سهام در بعد از برجام براي سهامداران نيز گفت: بايد بازه زماني را براي تحليل مشخص کرد، اما بايد توجه داشت که سبد سرمايه گذار در بلندمدت جواب خوبي مي دهد، ولي خيلي از سهامداران خارج شده و برخي ديگر سود کرده اند، اما اينکه برجام به تنهايي بايد سود همه را تضمين مي کرد، حرف منطقي نيست. برجام به تنهايي تضمين کننده سود نيست. در حاليکه از ده تا سي عامل، تنها يک عامل در اين تحليل ديده  مي شود.

به گفته محمدي، در تحليل بازار سرمايه، تحليل همه جانبه لازم است و اينکه در مورد يک عامل صحبت کنيم، اين تحليل همه جانبه نيست؛ البته بايد به بازار سرمايه کمک شود.

با بيان اينکه در آغاز دولت 6.5 ميليون نفر کد معاملاتي در کشور داشته اند، گفت: اکنون اين رقم به ده ميليون و 848 هزار نفر رسيده است بنابراين مي توان گفت که ضريب نفوذ، 67 درصد رشد داشته که نشانگر رشد بازار سرمايه است و افراد بيشتري در اين بازار حضور داشته اند؛ البته اين دو پيامد دارد به اين معنا که فرهنگسازي در بازار سرمايه قدرت و قوت بيشتري خواهد داشت و اين الزام را براي همگان ايجاد که به اين بازار در سياستگذاري هاي دولتي و مجلس لحاظ شود.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با عملياتي شدن سهام عدالت، تعداد سهامداران کشور به 50 ميليون سهامدار بالغ خواهد شد که مي توان گفت که بازار سرمايه ايران در آينده اي نزديک جزو مردمي ترين بازارهاي سرمايه دنيا خواهد بود و يکي از محورهاي اقتصاد مقاومتي که مورد تاکيد قرار دارد، در بازار سرمايه، قابل تحقق است و اميد مي رويم که بعد از اين، توجهات بيشتري به اين بازار معطوف شده و سياست هايي وضع شود که کمک کند اين بازار از رشد و شکوفايي بيشتري برخوردار شود.

وي تصريح کرد: تعداد نهادهاي مالي کشور از 299 نهاد در آغاز به کار دولت يازدهم، به 485 نهاد مالي در ديماه سال جاري رسيده است، بنابراين رشد مناسبي را شاهد هستيم، سرمايه گذاري خارجي نيز در اين دولت، 39 ميليارد تومان بوده که اکنون به 1300 ميليارد تومان رسيده است که نشانگر اين است که رشد سرمايه گذاري خارجي خوب بود، اگرچه اعتقاد ما بر اين است که هنوز براي سرمايه گذاران خارجي، جا بسيار زيادتر از اين است و بايد تلاش کرد که در جذب سرمايه گذاران خارجي، رشدهاي بالاتري را داشته باشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي