جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/11/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5488

 يادداشت 

 اگر خوب مطلق بوديم ، در زمين چه کار داشتيم ؟

ريحانه

همه اش درگير همين مطلق گرايي ها و ايده آل خواهي هاي خود هستيم. تمام دويدن ها و تلاش مان آکنده ي ( نمي گويم آلوده ) اين توهم و خيال است که بايد کارمان و هرچه که به دست مي آوريم و داريم ، بهترين باشد. و چه حس کلافه کننده اي است اين " هميشه ناراضي بودن ، هميشه توقع زياد داشتن ، هميشه انتظارات بي حد داشتن... در حالي که به عنوان انساني بر روي کره ي زمين ، با محدوديت هاي بسياري در توان جسمي و ذهني رو به روييم. و حتي اگر به اندازه ي تمام ايزدان و خدايان در طول اعصار، توانا و نيرومند باشيم ، باز ، دست و پا بسته ي شرايط سياره اي هستيم که بر روي آن زندگي مي کنيم.

اما البته ، اين سخن ، به اين معني نيست که ما از تلاش مان کم بگذاريم يا از وسعت و دامنه ي خواسته هاي مان بکاهيم. ما ، ذهني نامحدود با آرمان هايي آسماني داريم. نمي توانيم آن ها را ناديده بگيريم. نمي توانيم به خاطر ضعف ها و شرابط نامناسب و نامطلوب ، از رسيدن به کمال ، دست برداريم. به هر حال ، نقطه اي که در زندگي آن را هدف گرفته ايم ، کمال است ؛ کمالي روحاني که محل تجلي و حضور خداوند باشد.

لازم است قبول کنيم که با وجود قبض و بسط هايي که در طول زندگي با آن ها مواجهيم ، نه خوب مطلقيم و نه بد مطلق ... در بين اين دو در نوسانيم .و اگر توان ناديده گرفتن منافع خود را داشته باشيم ، و از صميم قلب پذيرنده ي ديگران باشيم ، طبعا تمايل مان به سمت خوبي خواهد بود و هر چه اين تمايل بيشتر باشد ، فاصله ي ما از کمال کمتر خواهد بود.

خوبان مطلق ، آن موجودات اثيري ، آن فرشتگان شفاف ، در همان جايي هستند که بايد باشند ، آنان در آسمان و ملکوت مسکن دارند. از ابتدا در " مطلق " آفريده شده اند. و اين مطلق بودن ، همانقدر که از آنان موجوداتي آسماني ساخته است ، از اراده و اختيارشان نيز کاسته است. هيچ ميزان و ترازويي در امتداد بودن شان و هيچ کفه اي براي سنجش کيفيت هستي شان ، وجود ندارد.

ما ، پاي در زمين داريم. از خاک وآب همين زمين ساخته شده ايم. اگر چه عناصر و گرد و غبار تمام ستاره هاي کهکشان در درون ما نيز هست ، اما زميني بودن ، اين امتياز را به ما داده است که " تجربه " کنيم و در نهايت اين تجربه را به " شهود " تبديل کنيم. آن گاه ، کمال ، گام به گام و مسير به مسير ، ما را به سوي خود هدايت مي کند. اصل کار ما در روي زمين ، همين است ؛ سرند و غربال کردن خود و بيرون کشيدن آن روح اثيري و شفاف و تقديم آن به ملکوت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي