جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/11/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5494

 انتصابات 

 در جلسه تعيين روساي دانشگاه‌ها؛

انتخاب روساي 3 دانشگاه علوم پزشکي

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: در جلسه اخير کميته تعيين روساي دانشگاه‌ها، روساي سه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور انتخاب شدند.

به گزارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمدرضا مخبر دزفولي افزود: براساس تبصره 3 ماده واحده «تفويض صلاحيت انتخاب روساي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي به کميته منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي» و با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ روساي سه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني موفق به کسب راي اعتماد از کميته مذکور شدند.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: در جلسه اخير دکتر عبدالرضا فاضل به رياست دانشگاه علوم پزشکي گلستان، دکتر قدرت‌ا... اخوان اکبري به رياست دانشگاه علوم پزشکي اردبيل و دکتر سيامک واحدي به رياست دانشگاه علوم پزشکي کردستان انتخاب شدند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي