جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/11/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5494

 يادداشت 

 كسي صدايمان را مي شنود، ما زنده ايم!

الهام فراهاني

مردم غيورو مهربان شهر پرازخاطره و جوانمردي هنوز هم غم هايش ادامه دارد 8سال فقط درگير جنگ بوده و با چنگ و دندان خاكش را چسبيد و به اجنبي ندادو د راين را ه ازتمام وجودش مايه گذاشت غمي كه مردم عزيز شهرها ي جنوب سرزمينم از جمله اهواز كشيد شايد خيلي ها نتوانند درك كنند و هنوز كه هنوزه وقتي به شهر هاي جنوب مي رويم اثرات جنگ بردروديوار هاي شهر خودنمايي مي كند .

بعد از گذشت سالها و سختي اين با ر با گرد خاك دست و پنجه نرم مي كنند و متاسفانه رييس محيط زست با وعده هايي كه هيچ عملي د ركار نيست امروزو فردا مي كند .

اين را از زبان مردمان اهواز مي گويم، زماني كه كارون يكي از زيباترين مناطق ايران بود اما حالا به مردابي پراز لجن وخاك تبديل شده ديگر نمي توانيم بگوييم چه گل بارون لب كارون .از زبان مردمي مي گويم كه كودكانشان با ماسك به مدرسه مي روند اين غم بالاتر از اين حرف هاست. كودكاني كه نمي توانند به خاطر حجم غليظ خاك كودكي هايشان را دركوچه حياط خانه هايشان بكنند.

اما آنقدر شدت گردو غبار زياد است كه با لباس ضد خاكم جوابگو نيست از زبان پيرزني مي گويم كه زندگيشان با خاك يكي شده ونفس هايشان تنگ و كاري جز گفتن اينكه مسئولين به دادمان برسيد ندارند هيچ راهي نيست مردمي كه مجبورند محبوس بمانند درخانه هايشان مردمي كه گردو غبار شهرشان ديدشان را خاك گرفته است.

هرچندوقت يكبار اين گرد و خاك كمترمي شود ولي فقط براي چندروز است و دوباره اوج مي گيرد.

وقتي عكس هايي از شهروندان اهوازي مي بينم كه سلفي هايي گرفته اند از گردو خاك همين الان يهويي، روي ماشيني كه انگار چندكيلو خاك ريخته شده اما شهرهاي ديگرسرزمينم سلفي گرفتنشان د ربهترين جا و بهترين هواس،! مردم خوش زبان سرزمينم سلفي هايشان شده خاك عكس هاي شهر اهواز كه خاك كل شهر را پوشانده است انگار سال هاست كسي خاك روي طاقچه اين شهر نگرفته است از اين شهر پيامي جز غم نمي بيني.

واما خواسته مردم اهواز از اين دولت كه با پيام تدبيرو اميد آمد، خطاب به ريس جمهور كشورشان آقاي روحاني تدبيرت را دراين گرد و خاك كه مارا نايي براي نفس كشيدن نيست نيازمنديم


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي