جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/11/30 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5496

 وزير اقتصاد :
 شناسايي ثروتمنداني که پرونده مالياتي نداشتند 

 
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به شناسايي افرادي که تراکنش هاي مالياتي فراواني داشتند، اما پرونده مالياتي تشکيل نداده بودند، گفت: شيفته پست وزارت نيستم.

به گزارش مهر، علي طيب نيا گفت: مهمترين منبع اطلاعاتي که بايد براي انجام امور مالياتي از آن استفاده کنيم، سامانه جامع مالياتي است که بر اين اساس، تفاهمات لازم با بانک مرکزي انجام و زمينه هاي قانوني فراهم شده بود که بانک مرکزي در حال فراهم کردن شرايط لازم است که اين اطلاعات را در اختيار سيستم مالياتي قرار دهد.

طيب نيا گفت: البته افزايش درآمدهاي مالياتي به معناي تحميل ماليات به بخش واقعي اقتصاد و توليد نيست، بلکه تلاش داريم تا از طريق شناسايي افراد و پوشش خلاهاي مالياتي کار را پيش بريم.

وي افزود: وقتي که اطلاعات ما تکميل شود، سيستم ما به صورت الکترونيکي موديان مالياتي را ارزيابي مي کند، اما بايد توجه داشت که هر مودي مالياتي بايد حتما اظهارنامه به سازمان امور مالياتي تسليم کند؛ البته در طرح جامع اظهارنامه نخواهيم داشت؛ بلکه اظهارنامه را در قالب اطلاعات موجود در سامانه، حاصل خواهيم کرد و عمليات تشخيص و وصول را بر روي موديان پرريسک متمرکز خواهيم کرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: هم اکنون هم که همه اطلاعات ما تکميل نشده، برخي از مودياني که داراي فرار مالياتي بودند را شناسايي کرده ايم؛ اين در حالي است که توانستيم بيش از 300 برابر ماليات بگيريم؛ ضمن اينکه سيستم مرکز اطلاعات مالي ما هم با توجه به اينکه وزارت اقتصاد، مسئول مبارزه با پولشويي است، اطلاعات لازم را در اختيار سازمان مالياتي قرار
مي دهد.

به گفته طيب نيا، اکنون موديان مالياتي شناسايي شده اند که تراکنش مالياتي فراواني داشتند؛ اما پرونده مالياتي ارايه نکرده بودند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا شما از مسئوليت خسته شده ايد، تصريح کرد: آنچه که مسلم است من هم مثل هر انسان ديگري، گرسنه و تشنه و خسته مي شوم، شما هم اگر از اول صبح تا ده شب به طول مستمر کار کنيد قطعا خسته مي شويد، اما اگر شب استراحت کنيد، فردا صبح پرانرژي حاضر خواهيد شد.

اين عضو کابينه يازدهم، خاطرنشان کرد: يک خبري منتشر شد مبني بر اينکه من خسته شده ام، در حاليکه قطعا در مصاحبه من با روزنامه اي که متن را منتشر کرده بود، اين نکته مطرح نشده است، اما بايد توجه داشت هيچ يک از ما در دولت، شيفته پست و مقام و وزارت نيستيم و اگر قبول کرديم در اين شرايط حساس، مسئوليت به عهده بگيريم، به خاطر اين است که اقتصاد ما در شرايط حساس قرار دارد و اين وظيفه من و ايرانيان ديگر است که در اين شرايط، سعي کنيم از تمام توان خود براي خدمت به مردم استفاده نماييم.

وي اظهار داشت: من اين را يک وظيفه مي دانم و ظرف سه سال گذشته که اين فرصت براي وزارت در اختيار من بود، دانش محدودي را که در اختيار دارم و تجربه اي که از گذشته آموختم را به کار بستم تا در اختيار مردم باشم و در آينده نيز، خادم مردم ايران خواهم بود و براي عزت و سربلندي ايران تلاش مي کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي