جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/12/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5511

 خبر 

 معاون آموزشي وزير علوم در نشست خبري:

سطح‌بندي دانشگاه‌هاي دولتي «آزمايشي» است

معاون آموزشي وزير علوم با بيان اينکه در حال حاضر سطح‌بندي مراکز آموزش عالي دولتي در فاز آزمايشي اعلام شده و هيچ محدوديتي براي آن‌ها نخواهد داشت، گفت: در حال حاضر سطح‌بندي اعلام شده براي مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي، نهايي و قطعي است، اما براي دانشگاه‌هاي دولتي مانند دانشگاه شهيد چمران فعلا در يک فاز آزمايشي اعلام شده و سطح‌بندي در اين فاز، هيچ تأثيري ندارد؛ بنابراين در فاز آزمايشي اينکه يک دانشگاه در سطح يک، دو يا ... قرار بگيرد، تفاوتي نمي‌کند.

به گزارش ايسنا، دکتر مجتبي شريعتي نياسر در نشست خبري که در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در اسفندماه سال 94 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طرح آمايش آموزش عالي را به تصويب رساند که بر اساس اين مصوبه هشت تکليف براي دستگاه‌هاي زيرمجموعه آموزش عالي تعيين شد که اولين تکليف، منطقه‌اي کردن آموزش عالي بود و در اين راستا گستره آموزش عالي به 10 منطقه در کشور تقسيم شده که خوزستان منطقه دهم است.

تفويض اختيار برنامه‌ريزي آموزشي به دانشگاه‌هاي کشور

شريعتي نياسر خاطرنشان کرد: در مجموع سياست‌هايي که در طرح آموزش عالي دنبال مي‌شوند، يکي مديريت منطقه‌اي است و بر اين مبنا در مناطق مختلف آموزش عالي اختياراتي تعريف شده است که در سطح منطقه قابل استفاده باشد و در برخي زمينه‌ها، مديريت منطقه سياست‌گذاري آموزش عالي منطقه خود را اعمال کند. روز گذشته آيين‌نامه تفويض اختيار در برنامه‌ريزي درسي را به کل دانشگاه‌هاي کشور ابلاغ کرديم که در قالب آن به همه دانشگاه‌هاي سطح يک و دو اختيار داده شد که نسبت به بازنگري برنامه‌هاي درسي و تدوين برنامه‌هاي جديد اقدام کنند.

وي با بيان اينکه اين تفويض اختيار که در اين سطح انجام شده، در تاريخ بي‌سابقه بوده است، گفت: من معتقدم اين آيين‌نامه منشأ يکي از تحولات خوب در دولت جديد و در ارتباط با سياست تمرکززدايي از دستگاه‌هاي ستادي است. تا امروز تمام برنامه‌هاي درسي، با تمام محتوا به‌طور دقيق در ستاد تدوين و پرداخته مي‌شد؛ آيين‌نامه ابلاغي اين موضوع را از ستاد خارج و به دانشگاه‌ها واگذارمي‌کند.

"دهه سرآمدي آموزش" پس از چندسال وقفه برگزار مي‌شود

شريعتي نياسر عنوان کرد: پس از چند سال وقفه از سوم تا دوازدهم ارديبهشت‌ماه 96 را به‌عنوان "دهه سرآمدي آموزش" اعلام کرديم و به تمام دانشگاه‌ها ابلاغ شده است که در اين 10 روز برنامه‌هايي را اجرا کنند؛ کليدواژه‌هاي کاري را در قالب بخشنامه‌هايي به تمام دانشگاه‌ها اعلام کرديم که مشتمل بر 10 مورد هستند.

تفويض اختيارات موجب تقويت دانشگاه‌ها خواهد شد

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا تفويض اختيارات وزارت علوم به دانشگاه‌ها در رابطه با برنامه‌ريزي درسي موجب تضعيف برخي دانشگاه‌ها نخواهد شد، عنوان کرد: اصلاً موجب تضعيف دانشگاه‌ها نمي‌شود بلکه موجب تقويت اين دانشگاه‌ها خواهد شد زيرا با اين تفويض اختيارات، دانشگاه‌ها را نه بالا و نه پايين آورديم، بلکه اين تفويض اختيارات فقط به دانشگاه‌هاي قوي و در حوزه رشته‌هاي ارائه‌شده در اين دانشگاه‌ها، تصويب کرديم.

نهايي‌بودن سطح‌بندي براي مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي

معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري درباره قرار گرفتن دانشگاه شهيد چمران در سطح دو دانشگاه‌هاي کشور و تأثير اين موضوع بر وضعيت علمي اين دانشگاه، اظهار کرد: در حال حاضر اين سطح‌بندي که اعلام شده براي مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي، نهايي و قطعي است، اما براي دانشگاه‌هاي دولتي مانند دانشگاه شهيد چمران فعلا در يک فاز آزمايشي اعلام شده و سطح‌بندي در اين فاز، هيچ تأثيري ندارد؛ بنابراين در فاز آزمايشي اينکه يک دانشگاه در سطح يک، دو يا ... قرار بگيرد، تفاوتي نمي‌کند.شريعتي نياسر ادامه داد: در واقع زماني که در فاز اول آزمايشي سطح‌بندي دانشگاه‌ها، يک دانشگاه در سطح يک يا دو قرار بگيرد با وجود اين سطح يک يا دو، همه در يک تراز ديده مي‌شوند، اما اگر اين فاز آزمايشي کنار گذاشته شود و جمع‌بندي نهايي صورت گيرد، آن‌گاه محدوديت‌هاي ناشي از سطح‌بندي‌ها نظير محدوديت بودجه، محدوديت توسعه، محدويت رشته و محدوديت هيأت‌علمي اعمال خواهد شد.

سطح‌بندي دانشگاه‌هاي دولتي در فاز آزمايشي اثري ندارد

وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر سطح‌بندي مراکز دولتي در فاز آزمايشي اعلام شده و هيچ تأثيري نخواهد داشت و وضعيت دانشگاه شهيد چمران يا هر دانشگاه ديگر فعلا به اين سطح‌بندي ارتباطي ندارد؛ در آينده با جمع‌بندي نهايي سطح‌بندي دانشگاه‌ها، ممکن است دانشگاه شهيد چمران در سطح يک يا سطح ديگري قراربگيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي