جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/12/26 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5518

 سرمقاله 

 
درآستانه سال جديد؛

اميد به تغيير و چشم به راه آينده

حميدرضا عسگري

بارديگر به آخرين برگهاي"آفرينش" و انتهاي سال رسيديم و زمان ايجاب مي‌كند تا در نقطه پاياني نگاهي به پشت سر بيندازيم و آنچه برما گذشته است را مروري دوباره كنيم. ايامي كه با فقدان بسياري از عزيزان كشور، تلخيش افزون گشت و حسرت از دست دادن آنها دل‌هايمان را سوزاند. سختي‌هاي گذران زندگي براي هر فرد و هرقشري بسيار ملال‌آور گرديد، از سختي‌هاي اقتصادي تا تنگناهاي عاطفي و سردي روابط مختلف، همه و همه موجب خستگي در طول راه 1395 گرديد.

به هرحال به پايان يكي ديگر از كارزارهاي سخت زندگي رسيديم و بايد به جاي گيركردن و فرو رفتن درگذشته، نگاهمان را به سمت جلو معطوف كنيم. اين خاصيت عمر انسان است كه عليرغم سپري شدن ايام زندگي، باز نگاهش به سمت جلو معطوف است و تلاش براي پيشرفت دارد. آنچه موجب گذر از مشكلات و مصائب مي‌شود و مردم را براي ميل به آينده تحريك مي‌كند، چيزي نيست جز "اميد و اميدواري" به آينده.

آينده‌اي كه همگان در سالي نو و روزگاري جديد درپي آن هستند. جنب و جوش و ترافيك كاري جامعه دراين ايام به سبب همان اميدي است كه در گرماي وجودشان ادامه حيات مي دهد. اينكه در كسب و كارشان رونق ايجاد شود، كدورت‌ها از بين برود، بيمارها بهبود يابند، جوانان شاغل شوند وازدواج كنند، و... .

اما اين اميد و اميدواري‌ها در جامعه متولياني دارد كه اگر متوجه نقش و مسئوليت خود نباشند، اين دلگرمي عمومي سرد مي‌شود و از بين خواهد رفت. قصد تلخ كردن شيريني اين ايام را با نوشتن برخي مسائل نداريم، اما واقعيت‌هاي غير قابل كتماني وجود دارد كه نمي‌توان از آن به سادگي گذشت. پايان سال 95 و ابتداي سال 96 مقارن شده با شروع فعاليت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري و از اين حيث رخداد بزرگي براي مردم و كشور محسوب مي‌شود.

ولي حال و هواي پرطراوت و اميدبخش اين ايام از سوي برخي افراد و جريان‌هاي سياسي با بدرفتاري و بداخلاقي به سمت كدورت و افتراق درجامعه كشيده شده است. تخريب‌ها و اختلاف افكني‌ها درحالي كه جامعه دراين ايام نياز به همراهي و همبستگي دارد، به چه معناست؟! چرا بايد دلخوشي ملتي كه درسخت ترين شرايط اقتصادي و تنگناهاي معيشتي يار و همراه نظام بوده است و چشم اميد به تغيير و بهبود وضعيت دارد، از سوي سياسيون و رقباي سياسي دستخوش اميال انتخاباتي گردد و آنها را نااميد كنند. ضعف و ناكارآمدي ساختار اجرايي در دوره‌هاي گذشته بوده و در حال حاضر نيز وجود دارد. اما اشكال كار اينجاست كه گروه‌هاي سياسي براي رسيدن به اهداف خود اميد و آمال مردم براي ادامه زندگي را به طور كامل از بين مي‌برند.

مردم بيشتر از هر حزب و شخصيت سياسي از ضعف‌ها و كمبودها باخبرند، چرا كه هر تصميم اشتباه و ناكارآمدي مديريت امور به طور مستقيم بر زندگي و امورات جامعه تاثير مي‌گذارد. لذا نيازي به سياه نمايي و بزرگ كردن كاستي‌ها نيست. طرح اين مسائل به معناي حمايت از عملكرد دولت نيست، بلكه حفظ روزنه اميد براي مردم است تا نااميدانه به سال جديد پا نگذارند.

متاسفانه ضعف‌هاي فرهنگي و عجين شدن با منفعت طلبي سياسي و اقتصادي طي يك دهه اخير سبب شده تا افراد و احزاب براي رقابت صرفاً عملكرد يكديگر را زيرسوال ببرند و به تخريب ديگران بپردازند. درحالي كه اين رقابت مي‌تواند از نااميد كردن جامعه فاصله بگيرد و از سمت و سوي اميد به آينده انجام شود. چرا جريان‌هاي سياسي براي معرفي خود اعلام نمي‌كنند چه برنامه‌اي براي بيكاري دارند؟ چرا به بيماران سرطاني وعده بهبودي و تامين مخارج نمي‌دهند؟ چرا براي جوانان شرح نمي‌دهند كه براي فارغ التحصيلي آنها برنامه دارند؟ چرا به قشر كثير نيازمندان وعده بهبود شرايط اقتصادي با راه اندازي صنعت را بازگو نمي‌كنند؟ و هزاران چراي ديگر كه همه آنها مي‌تواند نور اميد در دل مردم را روشن تر سازد.

عدم طرح اين چراها به اين سبب است كه اهداف سياسيون با خواسته‌هاي ملت دچار افتراق شده است. مردم خواهان آرامش دركشورند و آنها به دنبال تشنج و هياهو هستند. منافع آنها با منفعت ملي تعارض پيدا كرده است و اين سم مهلكي براي وحدت و اميد جامعه محسوب مي‌شود.

باتمام اين اوصاف به آخرين روزهاي سال جاري رسيديم و اندك فرصت باقي مانده بسيار مغتنم است تا برخي كاستي‌ها و كم كاري‌هايي را كه در طول سال داشتيم جبران كنيم. وقت آن است كه تغييري ايجاد كنيم تا هم خود و هم كشور را متحول سازيم. تخريب يكديگر و كوبيدن برطبل اختلاف كار سختي نيست، اما سازندگي و وحدت آفريني بايد هدف غايي براي مسئولان و سياسيون باشد. سازندگي و انسجام نظام اسلامي به اميد و همدلي مردم وابسته است، پس ضرورتي اجتناب ناپذير است تا دراين ايام پايان سال كمي از منفعت طلبي‌ها دست شسته و به دنبال اميد و منفعت عمومي باشيم. درپايان با آرزوي بهروزي براي تمام ملت ايران، اميدواريم تلخي‌ها و سختي‌هاي سال گذشته به يمن شيريني سال جديد جبران شود و نوروز 1396 خورشيدي با تبلور نور اميد و همدلي در كشور آغاز گردد تا ميوه بهاري آن در انتخابات ارديبهشت توسط ملت ايران چيده شود.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي