جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/12/26 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5518

 حداقل حقوق 96 کارگران 930هزار تومان شد 

 
حداقل دستمزد کارگران براي سال 96با افزايش 14.5 درصدي به رقم 930 هزار تومان رسيد اما براي ساير سطوح افزايش 12 درصدي بعلاوه روزانه 6768 ريال مورد تصويب شوراي عالي کار قرار گرفت.به گزارش تسنيم، حداقل دستمزد کارگران براي سال 96با افزايش 14.5 درصدي به رقم 930 هزار تومان رسيد اما براي ساير سطوح افزايش 12 درصدي بعلاوه 6768 ريال مورد تصويب شورايعالي کار قرار گرفت.

پس از 13 ساعت مذاکره بالاخره اعضاي شوراي عالي کار با افزايش 14.5 درصدي دستمزد براي حداقل بگيران و 12 درصد براي ساير سطوح موافقت کردند. در نشست شوراي عالي کار علي ربيعي، وزير تعاون‌، کار و رفاه اجتماعي، معاونان وزراي اقتصاد و صنعت به همراه تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي حضور داشتند. در راستاي مصوبه شورايعالي کار، ساير سطوح مزدي از ابتداي سال 96 به ميزان 12 درصد آخرين مزد(ثابت يا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 95 به اضافه روزانه 6768 ريال(شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ريال) افزايش مي‌يابد.

با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ روزانه 309977 ريال (سيصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ريال)بند 1 کمتر باشد.

بن خواربار ثابت ماند

نرخ پايه سنوات در سال 96 در مورد کارگران داراي قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که داراي يک سال سابقه کار هستند و يا يک سال از دريافت آخرين پايه سنوان آنان در همان کارگاه گذشته باشد. اعم ازا ينکه حق سنوات يا پاداش پايان کار خود را تسويه حساب کرده باشد يا خير روزانه 17.000 ريال (هفده هزار يال) تعيين مي گردد.

تبصره: نرخ پايه سنوات کارگران مشمول طرح هاي طبقه مشاغل براي گروه يک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 به ميزان 22600 ريال همانندسال گذشته خواهد بود و براي ساير گروه ها بر اساس جدول اعلامي اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.به کارگران فصلي به نسبت به مدت کارکردشان در سال 95 ميزان مقرر در اين بند يا تبصره (1 ) آن حسب مورد اقدام خواهد شد.مبلغ کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهيانه 110 هزار تومان از سوي کارفرمايان پرداخت مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي