جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/01/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5526

 يك نكته از هزاران 

 از ميان 127 كشوري كه مجمع جهاني اقتصاد آنها را بر اساس شاخص معماري انرژي رده بندي كرده ، ايران در جايگاه نامطلوب 122 قرار گرفته است. هر ساله کشورها را بر اساس ابعاد سه گانه رشد و توسعه اقتصادي، پايداري زيست محيطي و دسترسي و امنيت انرژي تقسيم بندي مي شوند .بالا بودن شدت مصرف انرژي، درجه انحراف قيمتـي بـالاي سـوخت در ايران با قيمت‌هاي جهاني، بالا بودن ذرات معلق آلوده‌کننده، انتشـار بـالاي متـان و ميـانگين بـالاي مصـرف سـوخت در خودروهاي سواري از مهمترين نقاط ضعف ايران در شاخص معماري انرژي است.

اين جايگاه پايين در استفاده بهينه از انرژي درحالي است كه مسئولان ما در اصلاح اين رويه هيچ برنامه و تصميمي ندارند. صرفاً دلخوش به اين آماريم كه دارنده دومين منابع نفتي جهان و بزرگترين ذخايرگازي هستيم. درحالي كه راه و رسم استفاده بهينه از آن‌ها را بلد نيستيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي