جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/01/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5526

 عجيب و جالب 

 پنگوئن‌ها آب دريا را تصفيه مي‌کنند

پنگوئن‌ها به صورت مداوم از آب دريا مي‌نوشند و به همين خاطر غده‌اي که در بالاي چشم اين پرنده دريايي قرار گرفته است به صورت دايم آب را تصفيه مي‌کند تا آب شيرين به بدن او برسد.

به گزارش فارس، محققان بر اساس مطالعات خود دريافتند پنگوئن‌ها در بدن خود عضو ويژه‌اي دارند که به کمک آن مي‌توانند آب دريا را به آب شيرين تبديل کنند.

بررسي‌هاي دقيق نشان داد در بدن پنگوئن‌ها يک غده وجود دارد که به طور مستقيم آب دريا را تصفيه و آن را به آب شيرين تبديل مي‌کند و اين غده در اصل از فيلترهايي تشکيل شده است که نمک را از خون پنگوئن مي‌گيرد.

اين غده در بالاي مدار چشم پنگوئن قرار دارد و محققان به اين نتيجه رسيده‌اند که برخي ديگر از پرنده‌هاي دريايي آن را شامل مي‌شوند. به طور کلي پستانداران يا پرندگاني که به واسطه نوع زندگي خود بايد آب دريا را بنوشند، نوعي از اين غده را در بدن خود جا داده‌اند.

به طور کلي مي‌توان گفت نمکي که موجودات زنده وارد بدن خود مي‌کنند از طريق جريان خون جذب مي‌شود و سپس کليه‌ها، آن را با فيلترهاي خود تصفيه مي‌کنند تا نمک اضافي و مضر از طريق ادرار خارج شود. با اين حال بايد توجه داشت کليه پنگوئن‌ها بسيار کوچک است و همين مسئله باعث مي‌شود تنها يک‌سوم نمکي که از طريق آب دريا وارد بدن آنها مي‌شود، در کليه‌ها تصفيه شود

اگر ميزان نمک در خون پنگوئن‌ها بيش از اندازه افزايش يابد، آب وارد شده به بدن آنها بايد توسط ديگر اعضاي بدن تصفيه شود تا کم‌آبي شديد و آني جان پنگوئن را به خطر نيندازد.

ميزان ورودي نمک به بدن پنگوئن‌ها بسيار زياد است. زيرا آنها به صورت مداوم از آب دريا مي‌نوشند و به همين خاطر غده‌اي که در بالاي چشم اين پرنده دريايي قرار گرفته است به صورت دايم آب را تصفيه مي‌کند تا آب شيرين به بدن او برسد.

کشف رفتاري متفاوت در سگ

سگ‌ها بر اساس موقعيتي که در آن قرار مي‌گيرند، عکس‌العمل مناسب خود را انتخاب مي‌کنند و بر اين اساس اگر قرار باشد فرآيند پيش‌رو منفعتي براي آنها داشته باشد، رفتار متناقض نشان مي‌دهند.

به گزارش بيتوته، برخي از نژادهاي سگ‌ها چهره خشن‌تري دارند و با اين وجود انسان همواره اين حيوان را بسيار وفادار مي‌داند ولي گروهي از محققان در يک بررسي جديد به اين نتيجه رسيدند که سگ‌ها هم مي‌دانند چطور دروغ بگويند.

محققان در اين بررسي نوعي «رفتار فريبنده» را در سگ‌ها شناسايي کردند. در مجموعه‌اي از آزمايش‌هاي مختلف مشخص شد زماني که انسان مي‌خواهد براي خود غذا پيدا کند و از اين حيوان کمک مي‌گيرد، سگ‌ها معمولاً او را گمراه مي‌کنند. در مقابل زماني که همان فرد در جست‌وجوي غذا است تا آن را به سگ بدهد، اين حيوان او را به محل دقيق غذا مي‌برد.

«مارين هبرلين» از محققان دانشگاه کاروليناي جنوبي در اين خصوص گفت: «سگ‌ها براي فريب دادن انسان از سيگنال‌هاي غلط استفاده مي‌کنند تا رفتار خود را تغيير دهند. اين فرآيند به گونه‌اي دنبال مي‌شود که مغز سگ سيگنال‌ها را با فرکانس پايين‌تر ارسال مي‌کند تا او مسير متفاوتي را دنبال کند».

سگ‌ها بر اساس موقعيتي که در آن قرار مي‌گيرند، عکس‌العمل مناسب خود را انتخاب مي‌کنند و بر اين اساس اگر قرار باشد فرآيند پيش‌رو منفعتي براي آنها داشته باشد، رفتار متناقض نشان مي‌دهند. اين بررسي به سه روش مختلف صورت گرفت و شرايط به گونه‌اي تعريف شد که سگ بتواند صاحب خود را فريب دهد.

در طول دوره آموزش سگ‌ها با نقش صاحب خود آشنا شدند و با او در زمينه‌هاي مختلف همراهي کردند. همچنين دو فرد ديگر در کنار اين سگ‌ها قرار گرفتند که يکي از آنها قصد پيدا کردن غذا براي خودش را داشت و فرد ديگر براي سگ به دنبال غذا مي‌گشت.

در طول آزمايش سگ مي‌توانست در مقابل هر يک از اين سه نفر رفتار متفاوت انجام دهد و در پايان مشخص شد در شرايطي که قرار بود براي انسان غذا پيدا کند، رفتار فريب‌کارانه نشان مي‌داد و در برخي موارد او را به مسير اشتباه مي‌برد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي