جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/01/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5526

 در گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد اعلام شد؛
 جايگاه نامطلوب ايران در مصرف بهينه انرژي  

 
از ميان 127 کشوري که مجمع جهاني اقتصاد آنها را براساس شاخص معماري انرژي رده‌بندي کرده است، ايران در جايگاه نامطلوب 122 قرار گرفته است.

به گزارش معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، اين معاونت خلاصه گزارشي از مجمع جهاني اقتصاد را منتشر کرده است که در آن کشورهاي جهان براساس سه مولفه رشد و توسعه اقتصادي، پايداري زيست‌محيطي و دسترسي و امنيت انرژي نمره گرفته و رتبه‌بندي شده‌اند.

شاخص عملکرد معماري انرژي جهان رتبه 127 کشور را در توانايي تامين امن، مقرون به صرفه و پايدار انرژي مشخص مي‌کند.

برابر اين گزارش ايران بين صفر تا يک، نمره کلي 0.46 را کسب کرده که جايگاهي بهتر از 122 را نصيب کشور ما نکرده است. ايران در معيار رشد و توسعه اقتصادي نمره 0.27 و رتبه 125، پايداري زيست محيطي 0.36 و رتبه 118 و در بعد دسترسي و امنيت انرژي نمره 0.75 و رتبه 57 را به خود اختصاص داده است.

وضعيت کشور در بعد دسترسـي و امنيـت انـرژي بهتـر از ساير ابعاد و ميانه کشورهاي جهان است. بالا بودن شدت مصرف انرژي، درجه انحراف قيمتـي بـالاي سـوخت در ايران با قيمت‌هاي جهاني، بالا بودن ذرات معلق آلوده‌کننده، انتشـار بـالاي متـان و ميـانگين بـالاي مصـرف سـوخت در خودروهاي سواري از مهمترين نقاط ضعف ايران در شاخص معماري انرژي است.

در مقايسه با کشورهاي منطقه، عملکرد ايران در شاخص معماري انرژي به ويژه کارايي مصرف انرژي بسيار ضعيف اسـت. به عنوان مثال کشور آذربايجان در شاخص معماري انرژي رتبه 36، ترکيه رتبـه 41 و تاجيکستان رتبـه 46 را دارد. در گزارش 2017 مجمع جهاني اقتصاد، در ايران به ازاي مصرف هر واحد انـرژي 5.4 واحد دلار توليد ناخالص داخلي ايجاد مي‌شود در حالي که ميانگين اين رقم براي کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهـور برابر 6.79 دلار و براي کشور ترکيه، 12 دلار (يعني 2.2 برابر ايران) است.

در مقايسه با سالهاي گذشته، امتياز ايران نسبت به گزارش سال 2016 حدود 0.04 واحد کاهش يافته و رتبه کشور سه پله بالارفته و تضعيف شده است. اما در مقايسه با سال 2013 امتياز کشور 0.04 واحد افزايش يافته است

کشور سوئيس با امتياز 0.8 در رتبه اول، نروژ با امتياز 0.79 رتبه دوم و سوئد با امتياز 0.78 در رتبه سوم شاخص عملکرد معماري جهاني قرار گرفتهاند، که جايگاه اين کشورها نسبت به سال 2016 تغييري نکرده است.

يکي از نکات قابل توجه آن است که به استثناي فرانسه با رتبه 5، هيچ يک از 10 کشور داراي بزرگترين اقتصادهاي جهاني (از نظر توليد ناخالص داخلي) در بين 10 کشور برتر شاخص عملکرد انرژي معماري جهاني در سال 2017 قرار نگرفته اند. (چين رتبه 95، هند رتبه 87، ژاپن رتبه 45، روسيه رتبه 48 و آمريکا رتبه 52 ). اين مسئله نشان مي دهد که بزرگتر ين اقتصادهاي جهاني همچنان براي دستيابي به تعادلي از کارايي بالا در نظام هاي انرژي خود دچار مشکلات و چالش هايي هستند.

با توجه به اين گزارش، يکي از اصلاحات ساختاري مهم در کشور، اصلاح وضع موجود در بخش انرژي با تاکيد بر حذف يارانه‌هاي انرژي و استفاده از ابزار پرتوان اعمال ماليات بر مصرف انرژي است.قابل توجه اين که طي چند سال اخير رتبه ايران در اين رتبه بندي نزولي بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي