جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/01/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5526

 تريبون 

 لايحه اصلاح قانون کار در مجلس رد شد

سرانجام پس از انتقاد جامعه کارگري به دولت مبني بر عدم رعايت سه جانبه گرايي در تنظيم لايحه اصلاح قانون کار، کميسيون اجتماعي مجلس کليات اين لايحه را رد کرد.به گزارش مهر، قانون کار کشور در آبان ماه 1369 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و حدود 50 درصد از جمعيت کشور را شامل مي‌شود؛ قانوني که پس از حدود 20 سال در دولت قبل تصميم به اصلاح آن گرفته شد.

هر چند جامعه کارگري از اصلاح اين قانون استقبال کردند اما عدم تامين نظر آنها در تنظيم لايحه اصلاح قانون کار موجي از انتقادات را عليه دولت به راه انداخت به طوريکه گروه‌هاي کارگري عنوان لايحه «ضد کارگري» قانون کار را به آن نسبت دادند.

با اين حال لايحه اصلاح قانون کار توسط دولت قبل به رغم انتقادات به مجلس رفت اما پس از تداوم اين انتقادات، اين لايحه براي بررسي مجدد اما مشروط بر مشارکت کارگران در تنظيم آن به دولت بازگشت داده شد.

پس از بازگشت لايحه اصلاح قانون کار در دولت قبل، دولت يازدهم ميراث بررسي لايحه اصلاح قانون کار شد. اميد جامعه کارگري براي اصلاح «موجه» قانون کار با رعايت اصل سه جانبه گرايي زنده شد اما طولي نکشيد که اين لايحه باز هم گروه هاي کارگري را نگران کرد چراکه اين لايحه مجدد از سوي همين دولت به مجلس ارائه شد و گروه‌هاي کارگري معتقد بودند دولت يازدهم هم عينا لايحه دولت قبل را بدون تغيير و مشارکت گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي به مجلس ارسال کرده است.

مرکز آمار ايران اعلام کرد؛

درآمد سال 94 خانوارهاي شهري 27 ميليون و 887 هزار تومان

درآمد خانوارهاي شهري کشور در سال 1394 معادل 27 ميليون و 887 هزار تومان بوده است که به معناي ماهيانه 2 ميليون و 323 هزار تومان است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ايران، درآمد خانوارهاي شهري کشور در سال 1394 را معادل 27 ميليون و 887 هزار تومان اعلام کرده که به معناي ماهيانه 2 ميليون و 323 هزار تومان است.بر اين اساس، آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري کشور در سال 94 با مراجعه به 18871 خانوار نمونه، با جمعيتي برابر با 65 هزار و 294 نفر طي دوازده ماه انجام گرفته است. بر اين اساس، متوسط تعداد افراد خانوار 3.46 نفر بوده است و توزيع خانوارهاي نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان مي‌دهد که خانوارهاي 4 نفري با 30.4 درصد، بيشترين و خانوارهاي ده نفر و بيشتر با 0.1 درصد، کمترين خانوارهاي نمونه را به خود اختصاص داده اند.بر اساس نتايج اين طرح، متوسط هزينه سالانه يک خانوار شهري برابر با 262 هزار و 397 هزار ريال بوده که از اين مقدار، 23.8 درصد مربوط به هزينه هاي خوراکي و دخاني و 76.2 درصد مربوط به هزينه هاي غيرخوراکي است.متوسط هزينه سالانه خانوارهاي شهري در مقايسه با رقم مشابه سال 93 معادل 11.7 درصد افزايش يافته است، هزينه هاي خوراکي و دخاني خانوار در سال 94 نسبت به سال 93 معادل 7.4 درصد و هزينه هاي غيرخوراکي معادل 13.1 درصد افزايش يافته است.در سال 94 هم، متوسط هزينه‌هاي غيرخوراکي يک خانوار شهري برابر 199 هزار و 967 هزار ريال بوده است که در مقايسه با سال قبل، افزايشي برابر با 13.1 درصد نشان مي دهد. هزينه مسکن با سهمي معادل 44.2 درصد از کل هزينه هاي غيرخوراکي، بيشترين سهم را دارا بوده است. هزينه هاي حمل و نقل و ارتباطات با 15.1 درصد، بهداشت و درمان با 13.8 درصد، کالاها و خدمات متفرقه با 12.5 درصد و پوشاک و کفش با 5.5 درصد در مراتب بعدي قرار دارند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي