جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/02/30 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5557

 يادداشت 

 زنان و محيط زيست ، رويکردي عقلاني

آذر فخري

آن ها مي گويند " ادبيات و تفکر مردانه " در طول قرن ها موجب تخريب محيط زيست شده است. مردان که خود را سازندگان و کنترل کنندگان جهان بيرون مي دانند، با شيوه ي خاص نگريستن به زمين و منابعش، صرفا در پي دست يابي به ثروت و توليد روزافزون بوده اند.

انديشه اي که از اين رهگذر مي گذرد، نتيجه اي را به بار آورده است که امروز شاهد آنيم ؛ کندن ، حفر کردن، شکافتن دل کوه ها و تراشيدن جنگل ها، فرو رفتن در دل زمين براي بيرون کشيدن منابع مختلفي که براي استفاده از آن ها بايد " استحاله هايي شيميايي " صورت بگيرد.

زنان و نيز بسياري از مردان، امروزه طور ديگري به ماجراي اکو – زيست مي نگرند؛ آنان معتقدند که به زمين بايد همچون " مادري در حال زايمان " نگاه کرد. اين مادر، در شکوهي وصف ناشدني ، با خواهش دل خود، همواره موجودي زنده به جهان هستي تحويل مي دهد، بي آن که چيزي از آن بکاهد. انسان امروز با تغيير نگرش و رفتار، بايد به اين مادر، در توليد و پرورش زندگي کمک کند و دست از حفر کردن و شکافتن بردارد. اکنون ، اگر چه دير است ، اما زمان ترميم است. تفکر ترميم گرانه و کمک کننده، تفکري است که با رويکرد به آن هيچ نوع زباله اي ( شيميايي ، پس ماندهاي کارخانه اي ، هسته اي ، گازهاي گلخانه اي و ... ) توليد نمي شود.

نگاه زنانه به محيط زيست، نگاهي است که کشورهاي توسعه يافته ، نيز بسياري از کشورهاي رو به رشد و توسعه ، در حال استفاده از آن هستند. اين نگرش، به خصوص در کشورهاي گرسنه ي آفريقايي بسيار مورد استقبال قرار گرفته و زنان زمام کنترل و ترميم طبيعت پيرامون خود را بر عهده گرفته اند، هم براي توليد غذاي بيشتر و سالم تر و هم براي جلوگيري از تخريب بيش از حد محيط زيست.

آن چه مهم است، تغيير نگرش در خود فرد است.نمي توان و نبايد از هيچ نهاد و سازماني انتظار تجميع و استفاده از اين پتانسيل را داشت ، تا زماني که خود زنان دست به کار شده ، شيوه ي تفکر و زندگي خود و در نتيجه خانواده ي خود را تغيير دهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي