جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/03/09 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5566

 معادلات انرژي 

 چالش‎ها و فرصت‎هاي شرکت ملي نفت با محوريت برنامه ششم توسعه بررسي شد

پنجمين نشست هم‎انديشي مديران ارشد شرکت ملي نفت ايران، چهارشنبه (سوم خردادماه) برگزار شد و طي آن، درباره چالش‎ها و فرصت‎هاي پيش روي اين شرکت با محوريت برنامه ششم توسعه بحث و بررسي شد.

به گزارش شانا، علي کاردر، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در ابتداي اين مراسم، ياد و خاطره سوم خردادماه، سالروز آزادسازي خرمشهر را گرامي داشت و در بخش ديگري از صحبت‎هاي خود، بر ضرورت کارآمد کردن ساختار شرکت ملي نفت ايران، بهره‎مندي از مديريت استراتژيک و مديريت ريسک و فاصله گرفتن از مدل‎هاي سنتي تاکيد و عنوان کرد: بايد همگام با تحولات جهاني پيش رفت و مدل‎هاي بهينه و قابل دفاع را جايگزين مدل‎هاي سنتي کرد.

کريم زبيدي، مدير برنامه‎ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران در اين نشست، به تبيين اهداف اين شرکت در برنامه پنجساله ششم توسعه پرداخت و در راس آن، به هدف‌گذاري افزايش ظرفيت توليد روزانه نفت به 4.7 ميليون بشکه، ظرفيت توليد روزانه گاز به 1.3 ميليارد مترمکعب و ظرفيت توليد مايعات و ميعانات گازي به 1.1 ميليون بشکه در روز در پايان برنامه اشاره کرد.

وي توجه به فعاليت‎هاي شوراي عالي اکتشاف به منظور تقويت پشتوانه توليد و توسعه صنايع نفت و گاز، توجه به ساخت داخلي تجهيزات صنعت نفت، تلاش براي دستيابي به فناوري‎هاي نوين و بومي‎سازي و تجاري‎سازي اين فناوري‎ها در صنايع نفت و گاز و حمايت از تکاليف اجتماعي شرکت ملي نفت ايران را از ديگر اهداف برنامه ششم توسعه در اين شرکت برشمرد و گفت: افزايش پتانسيل صادرات نفت و افزايش ميزان تزريق گاز و آب به ميدان‎ها نيز در اين برنامه هدف‌گذاري شده است.

زبيدي به برنامه‎هاي اولويت‎دار هر يک از شرکت‎هاي توليدي تابعه شرکت ملي نفت ايران نيز اشاره کرد و گفت: براي بهره‎مندي از ظرفيت‎هاي بي‎شمار کشور در حوزه نفت و گاز، بدون ترديد به بازنگري و ايجاد انعطاف در ساختارهاي سازماني از يک سو و جذب سرمايه‎هاي خارجي و فناوري‎هاي روز دنيا از سوي ديگر نيازمنديم.

محسن پاک‎نژاد، معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توليد در اين نشست با اشاره به اهداف پيش روي اين شرکت در برنامه ششم توسعه، گفت: نکته حائز اهميت اين است که توجه کنيم دستيابي به اهداف در گرو تحقق الزاماتي است که تا آن الزامات فراهم نشود، حصول اهداف نيز ممکن نخواهد شد.

وي ادامه داد: بررسي اهداف شرکت ملي نفت ايران در برنامه ششم توسعه نشان‎دهنده اهتمام به پرهيز از خام فروشي است؛ بطوريکه ميزان افزايش سقف صادرات نفت متناسب با ميزان افزايش ظرفيت توليد نفت در نظر گرفته نشده است و اين موضوع، از سياست شرکت ملي نفت ايران براي هدايت مازاد توليد نفت به سمت پالايشگاه‎ها و پرهيز از خام فروشي حکايت دارد.

پاک نژاد در ادامه به سياست شرکت ملي نفت ايران مبني بر تفکيک فعاليت‎هاي توليدي و توسعه‎اي در شرکت‎هاي تابعه و همچنين توجه توامان اين شرکت به توسعه ميدان‎هاي مشترک و غيرمشترک در برنامه ششم اشاره کرد.غلامرضا منوچهري، معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توسعه و مهندسي نيز در اين نشست بر ضرورت استفاده از فناوري‎هاي نوين، فاصله گرفتن از روش‎هاي سنتي توليد، استفاده از روش‎هاي EOR و IOR به منظور ازدياد برداشت و بهبود ساختارهاي سازماني همگام با نيازهاي امروز صنعت نفت تاکيد کرد و گفت: عربستان، عمان و امارات متحده عربي، امروز با استفاده از فناوري‎هاي نوين، ضريب بازيافت‎ 40 درصدي را تجربه مي‎کنند و ايران در اين زمينه راه درازي در پيش دارد.

وي ادامه داد: نسبت توليد به ذخاير ما بسيار پايين است و اين در حالي است که مطالعات اخيري که شرکت‎هاي بين‎المللي در ميدان‎هاي ما انجام داده‎اند، حاکي از آن است که امکان افزايش اين نسبت وجود دارد.

منوچهري با بيان اين‎که فناوري‎هاي مورد استفاده صنعت نفت ايران در حوزه‎هاي مختلف طي دهه‎هاي گذشته، تغيير چنداني نکرده است، عنوان کرد: عملکرد ايران در بخش گاز بهتر از نفت بوده است و هم اکنون گاز بيش از 73 درصد سبد انرژي کشور را در اختيار دارد.

وي با اشاره به قدمت توليد نفت در ايران و ضرورت چابک‎سازي ساختار شرکت ملي نفت ايران، افزود: پتانسيل‎هاي کشور در بخش نفت، اين امکان را فراهم کرد که بدون خلاقيت و تنها با اتکا به چاه‎هاي نفتي، توليد خود را حفظ کنيم و استمرار اين روند، مانع بروز خلاقيت، کار مهندسي و ريسک پذيري در صنعت نفت کشور شد.منوچهري گفت: بايد از منابع نفتي خود به طور بهينه استفاده کنيم و به اين نکته توجه کنيم که با توجه به تغييرات حوزه انرژي جهان و واقعيت‎هايي مانند رقابت هزينه توليد برق از انرژي خورشيدي با هزينه توليد برق از گاز در دنياي امروز، مشخص نيست نفت در 40 يا 50 سال آينده، همچنان ارزش کنوني را داشته باشد.

ارائه مطلبي با عنوان مديريت ريسک از سوي محمد مصطفوي، مدير سرمايه‎گذاري و کسب و کار شرکت ملي نفت ايران، از ديگر بخش‎هاي اين نشست هم‎انديشي بود. مصطفوي در توضيحات خود از مواردي مانند زمان، هزينه، کيفيت پروژه‎ها و دعاوي حقوقي به عنوان ريسک‎هاي حوزه توليد و از مواردي مانند تغيير قيمت، تغيير نرخ ارز و فرايند نقل و انتقال پول به عنوان ريسک‎هاي حوزه فروش نام برد.وي بر تقويت بدنه کارشناسي شرکت ملي نفت ايران، مستندسازي تجربيات، استفاده از مشاوران مجرب، عملکردمحوري به جاي هزينه محوري در قراردادها و ايجاد انگيزه در سرمايه‎گذاران، استفاده از ابزارهاي مالي پيشرفته، متنوع سازي سبد فروش و توجه کافي به مباحث لجستيک و HSE به عنوان الزامات تحقق مديريت ريسک تاکيد کرد.مصطفوي با بيان اين‎که توسعه ميدان‎ها در قالب قراردادي مانند EPC هيچ توجيهي ندارد، ادامه داد: زماني که پيمانکار هيچ مسئوليتي بر عهده ندارد، طبيعي است که براي اتمام پروژه در مدت زمان کمتر و يا استفاده از تجهيزات کيفي‎تر انگيزه اي ندارد و همسوسازي انگيزه‎هاي پيمانکار و کارفرما به منظور دستيابي به نتايج قابل قبول و استفاده از قالب‎هاي قراردادي موجه از بديهياتي است که سازمان را در دستيابي به نتايج مطلوب ياري مي‎دهد.محسن دلاويز، مديرعامل شرکت نفت خزر نيز در اين نشست خواهان نگاه راهبردي به خزر شد و ابراز اميدواري کرد، برنامه‎ريزي‎ها به نحوي باشد که دانش فني حفاري در آب‎هاي عميق به عنوان دستاوردي ارزشمند براي صنعت نفت کشور مورد توجه و استفاده قرار گيرد.وي که به عنوان مشاور وزير نفت در امور منابع انساني نيز فعاليت مي‎کند، از تصويب تعديل مدارک تحصيلي در جلسه شوراي اداري نفت خبر داد و گفت: اين مصوبه به زودي از سوي وزير نفت ابلاغ مي‎شود.

دلاويز با بيان اين‎که حقوق و دستمزد کارکنان وزارت نفت نسبت به سال 92، بيش از 2 برابر افزايش يافته است، خاطرنشان کرد: حداقل اضافه شايستگي کارکنان که پارسال هشت درصد بود، امسال به 10 درصد رسيد که اين ارقام در 20 سال گذشته بي سابقه بوده است.

اين نشست هم‎انديشي که در آستانه ماه رمضان در باشگاه کوشک نفت برگزار شد و طي آن مديران ارشد شرکت ملي نفت ايران به ارائه نظرات و ديدگاه‎هاي خود در حوزه‎هاي مختلف پرداختند، با توصيه‎هاي پزشکي حبيب‎الله سميع، مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در رابطه با اصول تغذيه مناسب در اين ماه مبارک پايان يافت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي