جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/04/01 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5583

 خبر 

 85درصد دانشجويان براي تحصيل، شهريه مي‌پردازند

براساس تازه‏ترين آمار 85 درصد دانشجويان در کل مجموعه آموزش عالي براي تحصيل شهريه پرداخت مي‏کنند اين در حالي است که بودجه‏اي که از سوي دولت براي وام شهريه در نظر گرفته مي‏شود سير نزولي دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع «وام شهريه دانشجويي» در اين ايام که ايام انتخاب رشته است و دانشجويان پذيرفته شده در دوره‏هاي غير روزانه، دانشگاههاي پيام نور، غيرانتفاعي، نوبت دوم، علمي کاربردي، مجازي و پرديس خودگردان، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود هستند، اهميت دوچندان پيدا مي‎کند.

به گفته دکتر مجتبي شريعتي نياسر، معاون آموزشي وزارت علوم، در حال حاضر حدود چهار ميليون و 400 هزار دانشجو در دانشگاههاي کشور حضور دارند که 50درصد آنها در دانشگاههاي غيردولتي و شهريه‏پرداز تحصيل مي‏کنند. اگر درصد جمعيت دانشجويي دانشگاه‌هاي دولتي که با پرداخت شهريه درس مي‏خوانند را نيز به اين آمار اضافه کنيم، 85 درصد جمعيت دانشجويي کشور با پول تحصيل کرده و شهريه‎پرداز هستند.

از آن جا که داوطلباني که با اتکا به وام شهريه در اين دوره‏ها شرکت مي‏کنند، تعدادشان کم نيست، بر آن شديم تا جزئيات وام شهريه در دانشگاههاي شهريه‏پرداز را براساس آخرين آمار و به تفکيک تمامي دوره‏هاي شهريه‏اي آموزش عالي بررسي و اعلام کنيم.

شرايط دريافت وام شهريه در دانشگاه پيام نور

وام شهريه به دانشجويان دانشگاه پيام نور از ترم اول براي تمام دانشجويان کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري به شرح زير ارائه مي‏شود.

وام شهريه کارداني: دانشجويان کارداني پيام نور مي‏توانند در 4 نوبت هر ترم مبلغ 3 ميليون ريال (300 هزار تومان) از وام دانشجويي دانشگاه استفاده کنند.

وام شهريه کارشناسي:دانشجويان کارشناسي پيام نور مي‏توانند در 8 نوبت هر ترم مبلغ 3 ميليون ريال (300 هزار تومان) از وام دانشجويي دانشگاه استفاده کنند.

وام شهريه کارشناسي ارشد: دانشجويان کارشناسي ارشد پيام نور مي‎توانند در 4 ترم هر ترم مبلغ 11.500.000 ريال (يک ميليون و صد و پنجاه هزار تومان) وام شهريه بگيرند.

وام شهريه دکتري: دانشجويان دکتري پيام نور نيز در 8 نوبت مبلغ 25.000.000 ريال (2 ميليون و پانصد هزار تومان) وام شهريه دريافت مي‏کنند.

شرايط و ضوابط دريافت وام شهريه در دانشگاه‏هاي غيرانتفاعي

بخش ديگري از دانشجويان شهريه‏پرداز دانشگاه‌ها را، دانشجويان غيرانتفاعي تشکيل مي‏دهند که تحت پوشش وام شهريه وزارت علوم قرار دارند، وام شهريه اين دانشجويان نيز به شرح زير ارائه مي‏شود.

وام شهريه کارداني: دانشجويان کارداني غيرانتفاعي مي‏توانند در 4 نوبت هر ترم مبلغ 3 ميليون ريال (300 هزار تومان) از وام دانشجويي دانشگاه استفاده کنند.

وام شهريه کارشناسي: دانشجويان کارشناسي غيرانتفاعي مي‏توانند در 8 نوبت هر ترم مبلغ 3 ميليون ريال (300 هزار تومان) از وام دانشجويي دانشگاه استفاده کنند.

وام شهريه کارشناسي ارشد ناپيوسته: دانشجويان کارشناسي ارشد پيام نور مي‏توانند در 4 ترم هر ترم مبلغ 11.500.000 ريال (يک ميليون و صد و پنجاه هزار تومان) وام شهريه بگيرند.

وام شهريه دکتري تخصصي ناپيوسته: دانشجويان دکتري غيرانتفاعي نيز در 8 نوبت مبلغ 25.000.000 ريال (2 ميليون و پانصد هزار تومان) وام شهريه دريافت کنند.

2 ميليون و 795 هزار و 49 دانشجو شهريه پرداخت مي‏کنند

براساس تازه‏ترين آمار صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تعداد کل دانشجويان شهريه پرداز در تمام دانشگاه‌ها 2 ميليون و 795 هزارو 49 نفر است که اکثر آنها نيازمند تسهيلات وام شهريه هستند.

شرايط و ضوابط دريافت وام شهريه در دانشگاه آزاد اسلامي

دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تعداد بيشتري از دانشجويان شهريه‏پرداز دانشگاهها را به خود اختصاص داده اند و تحت پوشش وام شهريه وزارت علوم نيز قرار دارند اما به دليل حجم زياد دانشجويان و کمبود منابع صندوق رفاه دانشجويان، دانشگاه آزاد اسلامي علاوه بر وام شهريه وزارت علوم، خود نيز به دانشجويان اين دانشگاه وام ارايه مي‏کند. وام شهريه دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي، از ترم اول کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري به شرح زير است:

وام شهريه کارداني: دانشجويان کارداني دانشگاه آزاد اسلامي مي‏توانند در 4 نوبت هر ترم مبلغ 5 ميليون ريال (500 هزار تومان) از وام دانشجويي دانشگاه استفاده کنند.

وام شهريه کارشناسي: دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد مي‏توانند در 8 نوبت هر ترم مبلغ 5 ميليون ريال (500 هزار تومان) از وام دانشجويي دانشگاه استفاده کنند.

وام شهريه کارشناسي ارشد ناپيوسته: دانشجويان کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد مي‏توانند در 4 ترم هر ترم مبلغ 11.500.000 ريال (يک ميليون و صد و پنجاه هزار تومان) وام شهريه بگيرند.

وام شهريه دکتري حرفه‏اي: دانشجويان دکتري حرفه‏اي دانشگاه آزاد مي‏توانند در 8 ترم هر ترم مبلغ 11.500.000 ريال (يک ميليون و صد و پنجاه هزار تومان) وام شهريه بگيرند.

وام شهريه دکتري تخصصي ناپيوسته: اين دانشجويان دکتري نيز در 8 نوبت مبلغ 25.000.000 ريال (2 ميليون و پانصد هزار تومان) وام شهريه دريافت کنند.

شرايط و ضوابط دريافت وام شهريه دوره‏هاي شبانه ارشد و دکتري

ذوالفقار يزدان مهر، رئيس صندوق رفاه دانشجويان نيز پيش از اين گفته بود: به دانشجويان مقطع دکتري شبانه به ميزان 2 ميليون و 500 هزار تومان و به دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد شبانه مبلغ يک ميليون و 150 هزار تومان تحت عنوان وام شهريه پرداخت مي شود.

امکان پرداخت وام به تمام دانشجويان مقدور نيست

همه اينها در حالي است که طبق اعلام صندوق رفاه دانشجويان، با توجه به عدم تخصيص اعتبارات لازم به صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم امکان پرداخت وام شهريه به تمام دانشجويان مقدور نيست و اين وام با نظر معاون دانشجويي دانشگاه تعلق مي‌گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي