جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/04/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5603

  جهانگيري: بايد براي بهبود محيط کسب و کار چاره اي اساسي انديشيد 

 
معاون اول رئيس جمهوري گفت: بايد براي بهبود محيط کسب و کار و از بين بردن بوروکراسي در کشور چاره اي اساسي و جدي انديشيده شود؛ بايد محيط کسب و کار را در کشور بهبود ببخشيم و فعاليت بخش خصوصي را تسهيل کنيم.به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصادي با تاکيد بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غيرضروري و دست و پا گير بر سر راه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي افزود: تا اراده اي جدي در راس دستگاه هاي اجرايي در اين خصوص شکل نگيرد شاهد اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود.

وي با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و استقرار و توسعه مرکز ملي پايش محيط کسب و کار، کارهاي انجام شده را مثبت و اثربخش ارزيابي و بر ضرورت تداوم و تکميل اين برنامه تاکيد کرد.معاون اول رئيس جمهوري در ادامه اين جلسه با تبريک روز بهزيستي و تامين اجتماعي، اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي وظايف سنگيني بر عهده دارد و به دليل آنکه جمعيت فراواني از کشور در قالب دريافت کنندگان مستمري و دريافت کنندگان خدمات درماني و تعامل با کارفرمايان تحت پوشش اين سازمان هستند، نقش بسيار تعيين کننده اي در بهبود محيط کسب و کار ايفا مي کنند.

جهانگيري از رئيس سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق ها و تشکل هاي بخش خصوصي گره ها و موانع موجود در فضاي کسب و کار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل کنند.

وي با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد چشمگير صادرات در برخي کشورها در سال هاي اخير،‌ گفت: ارزيابي ها نشان مي دهد که اين ميزان رشد صادرات ناشي از برطرف شدن موانع پيش روي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در اين کشورها بوده که اين موضوع بيانگر اهميت فراوان بهبود محيط کسب و کار است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي