جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/04/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5603

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 
هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري اول -1

اقدامات تأمين مالي ممکن

بررسي شود کدام يک از ابزارهاي ارتباطي (وِب،بولتن الکترونيکي، افق هاي IAU) ميتواند موفق ترين جذب اسپانسرهاي معمول را داشته باشد، پيشنهاد اينکه چه کساني ميتوانند اسپانسر باشند، و بهترين راه نزديک شدن به آنها کدام است

شناخت فعاليت هاي جاري وپروژه هاي جديد که ميتواند درمورد يک پايه بهبود هزينه وتوليد هزينه هاي بالاسري مديريت به کار رود.

توسعه، بازاريابي وفروش کالاهاي جانبي اضافه بر پايه فعاليت هاي جمع آوري داده هاي اطلاعاتي وجاري

در توسعه يک چنين استراتژي تأمين مالي، نيازمند بررسي چندموضوع، ازجمله موضوعات زيرمي باشيم:

براي پيداکردن اسپانسر و تبليغات، چه قسمت هايي بايد ابتدا شروع کنند؟ رسانه ها: مطبوعات و مجلات تخصصي؟ شرکت هاي IT ، شامل کارآفرينان تلفن موبايل، ارائه دهندگان خدمات برپايه وب ها، انتشارات؟ بنگاه هاي استخدامي، صنعت گردشگري مراکز تجمع و کنفرانس

چه مقرراتي بايد پيگيري شود تا از منابع مالي بحث انگيز پرهيز گردد؟

چقدر IAU بايستي دراين تلاش سرمايه گذاري کند- در وقت ومنابع مالي دبيرخانه؟

آيا بايستي يک عضو هيأت مديره در راستاي تلاش هاي تأمين مالي باشد؟

ابتکارات اخيرو موفقيت درتوليد درآمدهاي جديد

IAU قادربوده است که حمايت هاي دريافتي از Sida را با پيشنهاد پروژه ها و فعاليت هاي جديد به دو برابر افزايش دهد. اين دريافت ها به خصوص براي کشورهاي درحال توسعه هدف گذاري شده است(در راستاي مأموريت آژانس کمک) ونيازمند استفاده از وقت کارکنان بدون رسيدن به حجمي از وقت که اجازه گسترش کارکنان را درسطح دبيرخانه بدهد باشد.

ما همچنين درآمدها را براي تدارک داده هاي اطلاعاتي به منظور ابتکار منطقه اي (بنياد آسيايي- اروپايي ASEF) تنها با يک افزايش محدود (وبدون تخطي از موافقت خود با شرکت پالگِريومَک ميلان)تضمين ميکنيم.

آزمايش امکان سنجي (وهزينه - مؤثربودن) از توليد وفروش گزارش بررسي جهاني بين المللي کردن آموزش عالي IAU : همچنين جهت گيري هاي جديد، چالش هاي جديد، مشخص خواهد کرد که آيا IAU قادر خواهد بود هزينه توليد اين کتاب را بهبود بخشد. اين هم يک آزمون از بازاريابي و ظرفيت توزيع ما است که کتاب بدون کمک يک انتشاراتي وتوزيع کننده منتشر خواهد شد يا نه.

از تمام پيشنهادات و ارائه کمک هاي مستقيم توسط اعضاي هيأت مديره بايستي استقبال کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي