جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/04/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5603

 يك نكته از هزاران 

 كم توجهي به بيماري هاي رواني

يكي از اصولي كه در روانشناسي و حتي علم پزشكي به عنوان يك اصل ثابت شده ذكر مي كنند تاثير مستقيم روان بر تن است به اين معني كه اگر روان آزرده و مشكل داشته باشد بطور مستقيم بر روي جسم اثر عميق گذاشته و چه بسا بيماريهايي كه جسمي نبوده بلكه از درون بيمار نشات مي گيرد.

اما در شگفتم از طبيبان كه چرا غافلند از بيماريهاي رواني و فقط زماني كه بيماران جسمي به آنها مراجعه مي كنند از درد جسم سوال مي كنند و از ناراحتي هاي رواني سوال نمي شود.

با اين مقدمه بايد گفت بيماري هاي جسمي فقط در محدوده شخصي مريض است اما بيماري هاي رواني چه فاجعه هايي كه نمي آفريند كه نمونه آن هر روز و هر هفته و هرماه در دنيا و ايران خودمان شاهديم و چه فاجعه هاي غير قابل باور كه از اين بيماران رواني سر مي زند.

پس ضرورت دارد مسئولان سلامت و اجتماعي كشور قبل از اينكه به فكر زدودن درد از بيماران جسمي باشند برنامه اي گسترده براي بيماران رواني داشته باشند تا شاهد اينگونه فجايع كه دل جامعه اي را به درد مي آورد نباشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي