جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/05/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5618

  کابينه دوازدهم در ايستگاه بهارستان؛
 روند بررسي صلاحيت 18 وزير پيشنهادي دولت در مجلس 

نمايندگان ملت بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم را از زمان ارائه ليست از سوي رييس جمهوري به مجلس آغاز مي کنند که اين بررسي هفت روز ادامه مي يابد.به گزارش ايرنا، رييس جمهوري در نخستين گام در دولت جديد بايد ليست وزراي پيشنهادي خود را براي 18 وزارتخانه به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند تا صلاحيت اين وزراي پيشنهادي در کميسيون هاي تخصصي و پس از آن جلسات علني مجلس بررسي شود و در نهايت نمايندگان به اين وزيران پيشنهادي راي اعتماد دهند.البته هنوز زمان دقيق ارائه ليست وزراي پيشنهادي دولت به مجلس از سوي دولت اعلام نشده ولي برخي گمانه زني ها بيانگر آن است که رييس جمهوري قرار است دو روز آينده و روز سه شنبه هفته جاري ليست وزراي پيشنهادي را به مجلس ارائه کند البته اين موضوع هنوز از سوي دولت تاييد نشده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي