جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/05/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5618

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري اول -1

iv) افق هاي IAU

اکنون، دراين خبرنامه که فصلي وبيشترموضوع محوراست، (شامل 16 صفحه در هرشماره)، آخرين شماره سال 2005 واولين شماره سال 2006 دريک شماره تحت عنوان حاکميت تجميع وبه چاپ ميرسد. شماره دوم درسال 2006 (جلد12 شماره 2) مبحث دسترسي به آموزش عالي به عنوان يک تلاش اوليه براي تمرکز کار IAU درخوشه موضوعي جديد تشريح شده است.

سومين شماره درسال 2006 (جلد 12شماره3) درماه اکتبر چاپ خواهد شدو روي جايگاه پژوهش در آموزش عالي متمرکز خواهد شد. درطول سال آينده، IAU در نظر دارد افق هاي IAU را براي موضوعات زير تحقيق نمايند: فرآيند بلونگو(Blongo) ازديدگاه ديگر؛ آموزش براي همه و براي آموزش عالي؛ تغيير خودمختاري مؤسساتي؛ وطبقه بندي، رتبه بندي و اطلاعات در مورد مؤسسات آموزش عالي.

از اعضاي هيأت مديره دعوت شده است تا درمورد موضوعاتي که براي شماره هاي آينده شناخته شده اند اعلام نظر کنند، مولفين را پيشنهاد دهند ويابراي تهيه مقالاتي در اين مباحث موافقت نمايند. به صورت عام تر، از نظرات وارزيابي هاي افق هاي IAU ، همانگونه که مجدداً روي آن تمرکز پيدا کرده اند، بايد خيلي مورد استقبال قرار گيرد.

v) وب سايت IAU و بولتن الکترونيکي ماهانه

حتي قبل از اينکه هيأت مديره تأکيد بيشتري روي توسعه بهبود وب سايت IAU کند، دبيرخانه تلاش شديدي براي ساختار و به روز کردن منظم وب سايت آن به زبان هاي انگليسي وفرانسوي اختصاص داده است. با حدود تقريبي 1480 فايل به روز شده براساس ماهيانه و رشد تعداد ديدار کنندگان (به عنوان مثال درآگوست سال 2006، تعداد بازديدکنندگان صفحه اصلي 8230 نفر، براي پايگاه هاي داده هاي اطلاعاتي برخط سيستم هاي آموزشي برابر7668 وبراي فهرست دانشگاه ها 5833 بوده است). و بسايت IAU نه تنها به اعضاي IAU، بلکه به جامعه خيلي وسيع تراز آموزش عالي، با اطلاعاتي درمورد فعاليت هاي انجمن همچنين توسعه هايي که اخيرا درآموزش عالي سراسر جهان صورت گرفته است خدمات ارائه مي دهد.

تعدادي از اعضاي کارکنان به صورت منظم به توسعه و ارتقاء وب سايت کمک مي کنند، اما ظرفيت انساني براي انجام کاربيشتر کافي نيست. فعاليت اصلي براي نشان دادن موردي اعضا با دعوت ازآنها براي تهيه ورودها درچندسطح مثل "اخبار از اعضاء"؛ " تقويم رويدادها"؛ و " موضوعات داراي اولويت" است. متأسفانه ورودي ها خيلي قوي نيست.

پس ازصفحه اصلي، که در ابتداي هرماه تغيير مي کند،"سيستم هاي آموزش عالي" و " فهرست دانشگاه هاي جهان "، قسمت هايي است که بيشترين سطوح ديدارکننده وب سايت IAU را دارد. درطول چند ماه گذشته تأکيد بيشتري روي بهبود و ساختار سازي مجدد اين بخش ها که به خوشه هاي موضوعي IAU مربوط ميشود گذارده شده است، جايي که ما گزارش هاي مختلف، اتصالات به ساير سايت ها، بيانيه ها، علائم اقدامات خوب، بررسي ها وکتاب شناسي را درآن گنجانده ايم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي