جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/05/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5618

 کشف سياره‌اي که باعث مي شود ستاره اش سريعتر بچرخد 

 
سياره‌اي بزرگ‌ و فرا خورشيدي که به ستاره اش بسيار نزديک‌ است، با چرخش خود به دور ستاره‌ ي مادري، سرعت چرخش آن‌ را تغيير مي دهد.

سياره‌اي بزرگ‌ با چرخش خود به دور ستاره‌ ي مادري، سرعت چرخش آن‌ را تغيير مي‌دهد

مشتري به عنوان بزرگترين سياره منظومه شمسي، سال هاست که نظر ستاره شناسان را به خود جلب کرده و باعث شده است مفهومي با عنوان سياره-ستاره وارد علم نجوم شود. در واقع اين سياره و سياره هاي مشابه آن در کائنات، آنقدر بزرگ هستند که خود ويژگي‌هاي ستاره‌اي دارند و فقط جوش هسته‌اي در آنها انجام نمي‌شود تا يک ستاره کامل شوند.

اکنون محققان دانشگاه پرينستون در همکاري با چند مرکز تحقيقاتي ديگر، موفق به کشف سياره اي جديد شدند که ويژگي‌هاي اعجاب آوري دارد. اين سياره از نظر اندازه 1.34 برابر سياره ي مشتري‌ است و از نظر فاصله با ستاره اش، بسيار نزديکتر از عطارد در منظومه ي ماست. اين سياره عجيب که HATS-18 نام دارد، در فاصله 2100 سال نوري از ما قرار دارد و با سرعتي شگفت‌آور به دور ستاره ي خود مي‌چرخد. سرعت چرخش اين سياره آنقدر زياد است که طي يک روز زميني، يک دور به دور ستاره اش
مي چرخد.اين سياره در هر چرخشي دور ستاره‌ ي خود، روي سطح ستاره اثرات جزر و مدي ايجاد مي کند

اين سياره با جرم و سرعتي که دارد، در هر دور چرخش به دور ستاره‌ ي خود، روي سطح ستاره اثرات جزر و مدي ايجاد مي‌کند که بر مرکز ثقل ستاره اثر مي‌گذارد. در واقع يک ميدان گرانشي بين سياره و ستاره ايجاد مي شود که اين جزر و مد را به دنبال مدار سياره روي سطح مي‌کشاند، درست شبيه وقتي آهنربايي را نزديک صفحه اي پر از براده آهن حرکت دهيم.سرعت گردش اين سياره به قدري زياد است که هر 28 سال يک دقيقه از زمان گردشش به دور ستاره کاسته مي‌شود و در واقع يک دقيقه براي خود ذخيره مي‌کند. اثر متقابل اين ستاره و سياره منجر به تغيير در سرعت چرخش وضعي و انتقالي ستاره مي‌شود که اين پديده بسيار تازه است. محققان اميدوارند با بررسي اين سيستم ستاره ها و سياره هاي مشابه، به رازهاي پيدايش سيستم هاي سياره اي و منظومه هاي خورشيدي پي ببرند.

منابع: bigbangpage.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي