جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/05/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5618

 جزئيات پيشنهاد کاهش 100 توماني قيمت CNG  

 
محموديان گفت: با وجود ايجاد اين ظرفيت عرضه CNG هم اکنون به طور متوسط روزانه 20 تا 21 ميليون مترمکعب CNG در کشور عرضه و توزيع مي شود و بيش از نيمي از ظرفيت ايجاد شده براي عرضه CNG در کشور خالي و بدون استفاده مانده است.

به گزارش ايلنا، علي محموديان با اشاره به رشد افسارگسيخته متوسط مصرف بنزين در کشور از ابتداي سال جاري تاکنون، گفت: از ابتداي فروردين ماه امسال تاکنون متوسط مصرف بنزين به حدود 80 ميليون ليتر در روز رسيده که جهشي حدود 8.5 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.

رئيس اتحاديه کشوري سوخت‌هاي جايگزين، CNG و خدمات وابسته با اعلام اينکه با توجه به ثابت بودن ميزان ظرفيت توليد بنزين عملا در شرايط فعلي براي جبران کسري بين توليد و مصرف اين فرآورده نفتي روزانه 10 تا 12 ميليون ليتر بنزين وارد کشور شده و مقاديري هم از ذخاير کشور برداشت مي شود، افزود: اين افزايش توليد بنزين درحالي در کشور اتفاق افتاده که ايران با بهره برداري از پنج فاز جديد پارس جنوبي ظرفيت توليد گاز طبيعي خود را به بيش از 750 ميليون مترمکعب در روز افزايش داده است.

وي با تاکيد بر اينکه با بهره برداري از پنج فاز جديد پارس جنوبي، ظرفيت توليد گاز طبيعي ايران به حدود 900 ميليون مترمکعب در روز افزايش مي يابد، اظهار داشت: همزمان با افزايش ظرفيت توليد گاز، در بخش انتقال و توزيع هم ظرفيت شبکه انتقال گاز ايران به بيش از 800 ميليون مترمکعب در روز رسيده است.

وي با بيان اينکه هم اکنون ايران يکي از بزرگترين شبکه هاي توليد، انتقال و توزيع گاز طبيعي در جهان را در اختيار دارد، افزود: مطالعه نرخ رشد مصرف بنزين از سال 1380 نشان مي دهد سالانه برابر 10 درصد بوده است. ميزان مصرف بنزين در سال 1380 برابر 46 ميليون ليتر بود در حالي که در سال 1385 به 74 ميليون ليتر در روز افزايش داشت.

به گفته محموديان از سال 1385 CNG ناجي بخش حمل و نقل سبک کشور شد و سهم مصرف 1.4 ميليون متر مکعب در روز تا سال 1390 به 17 ميليون متر مکعب در روز رسيد و توانست روزانه از واردات 17 ميليون ليتر بنزين جلوگيري کند و اين راه حلي مناسب براي جايگزين انرژي بخش حمل و نقل با نگاه زيست محيطي است.

وي با بيان اينکه با توجه به تمام مزيت‌هاي توسعه صنعت CNG ، مسئولان وقت قيمت اين انرژي پاک را حدود 8 برابر افزايش دادند و قيمت اين سوخت در کشور ايران به بالاترين قيمت در بين کشورهاي مصرف کننده CNG تبديل شد، افزود: در سالهايي که CNG در حال توسعه بود نرخ رشد مصرف بنزين منفي 4 درصد بود و با افزايش قيمت CNG مجدد نرخ رشد بنزين به 10 درصد رسيد و واردات بنزين رونقي مجدد گرفت.

محموديان با اعلام اينکه در حال حاضر حدود دوهزار و 400 جايگاه CNG در ايران با ظرفيت عرضه روزانه 40 تا 50 ميليون مترمکعب گاز به خودروهاي دوگانه سوز در مدار بهره برداري قرار دارد، يادآور شد: با وجود ايجاد اين ظرفيت عرضه CNG اما هم اکنون به طور متوسط روزانه 20 تا 21 ميليون مترمکعب CNG در کشور عرضه و توزيع مي شود و بيش از نيمي از ظرفيت ايجاد شده براي عرضه CNG در کشور خالي و بدون استفاده مانده است.

رئيس اتحاديه کشوري سوخت‌هاي جايگزين، CNG و خدمات وابسته در ادامه با تاکيد بر اينکه هم اکنون سهم CNG در سبد سوخت خودروهاي کشور حدود 21 تا 23 درصد بوده و اين درحالي است که امکان افزايش سهم اين حامل انرژي پاک به 45 تا 50 درصد به راحتي امکان پذير است، گفت: دولت و وزارت نفت در صورت موافقت با کاهش قيمت CNG مي تواند ضمن افزايش انگيزه براي استفاده از اين حامل انرژي بدون کوچکترين اقدام و سرمايه گذاري مجدد حجم واردات بنزين را مديريت
کند.

وي با بين اينکه اتحاديه کشوري سوخت‌هاي جايگزين، CNG و خدمات وابسته با توجه به اين موضوع که قيمت گاز طبيعي تحويلي به جايگاه هاي CNG کشور بيش از 3 برابر قيمت بخش خانگي است با ارائه پيشنهادي به وزارت نفت خواستار کاهش 150 توماني قيمت CNG شده است، افزود: کاهش 150 توماني قيمت CNG منجر به ارزان شدن بهاي اين حامل انرژي پاک از 414 تومان فعلي به ازاي هر مترمکعب به کمتر از 300 تومان شود.

اين فعال صنعت CNG کشور با بيان اينکه در صورت موافقت وزارت نفت با کاهش 150 توماني قيمت CNG در طول چند هفته تقاضا براي مصرف گاز در خودروها 4 تا 7 ميليون مترمکعب در روز افزايش مي يابد و در مدت 3 ماه بين 7 تا 9 ميليون متر مکعب افزايش ميابد و به مرز 30 ميليون مترمکعب در روز خواهد رسيد، تصريح کرد: افزايش مصرف CNG قطعا منجر به کاهش واردات بنزين مي شود و دست کم روزانه 3 تا 4 ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي