جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/05/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5623

 يك نكته از هزاران 

 چقدر خوب است كه انسان‌ها در طول عمر براي خويش و ديگران موثر باشند. و چقدر خوب تر است كه برخي افراد در نبودنشان نيز مي‌توانند براي نسل امروز و فردا موثر واقع شوند.

مريم ميرزاخاني بانوي رياضي ايران ازجمله اين افراد است. اين موضوع را بايد در جملات پدرش در مراسم ياد بود وي مورد توجه قرار داد كه گفت «نبايد مريم را تبديل به اسطوره كنيم! وقتي کسي اسطوره شد دسترسي به آن غير عملي مي‌شود. دختران ما بايد به اين باور برسند که آن‌ها هم مي‌توانند مريم باشند».

كمي در ژرفاي اين جمله تامل كنيد و ببينيد اسطوره سازي در جامعه ما تا چه حد رايج است و در مقابل الگوپذيري عملي تا چه حد مورد توجه افراد قرار مي‌گيرد. بايد به صورت عملي از افراد شاخص كشور الگوگيري كنيم، وگرنه اسطوره بودن امثال مريم ميرزاخاني مورد خاصي نيست و دردي از جامعه ما دوا نخواهد كرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي