جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/06/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 5647

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري اول -1

موضوع سيزدهمين کنفرانس عمومي IAU

در طول آخرين اجلاس هيأت مديره يک بحث مختصر پيرامون موضوعي که در اوتريخت در سال 2008 اعلام مي شود صورت گرفت.

تاريخ هاي (18 تا16 جولاي سال 2008) با مؤسسه ميزبان تثبيت شد، اما اين کار شامل هيأت مديره که بلافاصله قبل از کنفرانس عمومي بود نميشد. بنابراين اعضاي هيأت مديره بايستي هفته اي که از 14 جولاي آغاز مي گردد را ببندند، حتي اگر احتمالا تنها يک روز نياز باشد.

تا اينجا، تنها بحث هاي غيررسمي با نمايندگان دانشگاه اوتريخت توسط دبيرکل برگزارشده بود. اين مربوط به اقدام رئيس سابق IAU و رئيس قبلي دانشگاه اوتريخت، هنزوَن گينکل (Hans Van Ginkel) بود که IAU اورا دعوت کرده بود وناگزير بودهدايت اين بحث ها را به عهده بگيرد. درسال آينده، دبيرکل IAU پيشنهادداده است که بحث هارا با دانشگاه به صورت فعال تر ومستقيم تر دنبال کند تا مطمئن شود که طرح هاي مربوط به برنامه، موضوعات تأمين مالي و حمل ونقل بيان شوند. قبل از درخواست چنين اجلاسي، مهم بود که هيأت مديره موضوع سيزدهمين اجلاس کنفرانس عمومي را تأييد کند به طوريکه مايک پيشنهاد محکمي براي آوردن به اوتريخت داشته باشيم.

در زير، ابتدا درمورد فهرست موضوعات ممکن که انجمن بيان مي کند پيشنهاد اوليه هنزون گينکل است. آنچه که به عنوان دوم فهرست شده مطالبي است که پيشنهاد بحث درطول اجلاس کميته اجرايي درمي سال 2006 صورت گرفته است. سه پيشنهاد ديگر با درنظرگرفتن انعکاس هاي استراتژيک درطول يکسال ونيم گذشته يادآوري گرديده است. موضوع نهايي هر چه باشد نيازمند جلب توجه اعضاي IAU و جامعه آموزش عالي است ولازم است به اندازه کافي وسيع باشد که به جنبه هاي مختلف کار IAU اجازه دهد که ارائه شود وبا درنظر گرفتن جهت گيري هاي آينده تصميم گيري کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي