جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/06/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 5647

 هر چقدر از تهران دورتر اوضاع معيشت ضعيف تر 

 
تهران و چند شهر بزرگ ايران در حالي در مرکز توجه مسئولان هستند که شهر ديگر همواره با مشکلات عظيمي مواجه هستند و گويي هرچقدر فاصله با پايتخت بيشتر است مشکلات نيز نمود بيشتري دارند و گفتارها در مورد اينکه صلاح مي کنيم ، بهبود مي بخشيم ، ... در عمل باز انگار مغلوب فاصله با پايتخت مي شوند و آبادي زياد به آنها نمي رسد.به گزارش برنا، به جز چند شهر بزرگ ايران بقيه شهر کوچک و بزرگ همواره درگير مشکلات متعددي بودند.

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز و تا حدودي تبريز شهرهايي هستند که همواره مورد توجه مسئولان قرار گرفته اند،تهران به دليل پايتخت بودن، مشهد به دليل مرکز مذهبي بودن و ديگر شهرهاي گفته شده به دلايل آثار باستاني و جذب گردشگر مشکلاتشان همواره در اولويت مسئولان بوده است.

شهرهاي کوچک جايگاه مهمي در برنامه ريزي منطقه اي وملي دارند وبا وجودشباهت هايشان با شهرهاي بزرگ تفاوت هايي نيزباآنهادارند.امروزه بيشترالگوهاي نوين مديريت شهري درشهرهاي بزرگ به اجرا درمي آيند.به عبارت ديگرمنبع درآمدي شهرداري ها درشهرهاي کوچک نسبت به شهرهاي بزرگ محدوداست وبعدازتصويب قانون خودکفايي شهرداري هامحدودترهم شده است چون بيشترشهرهاي کوچک نقش کشاورزي يامعدني واکثراداراي يک نقش هستند. درايران طي ساليان اخيرازميزان وابستگي مالي شهرداري هابه دولت مرکزي کاسته شده ودرحال حاضرتنها3درصدازمنابع درآمدي شهرداري هارادولت تامين مي کند.البته مشکل نبودبودجه کافي شهرداري ها به جاي خودباقي است.

اين شهرها با وجود نقاط قوت و فرصت­هاي متنوع پيش رو، به لحاظ مديريتي به ويژه در امور مالي با مشکلات زيادي روبرو هستند. شهرهاي کوچک، با گرايش هاي شهري، در دل خود، سادگي روستا را دارند و غالباً از مناسبات اقتصادي و اجتماعي روستايي برخوردارند، اين شهرها با ماهيتي ويژه، داراي مشکلات خاص خود (از جمله منابع مالي ناپايدار، ضعف نيروي انساني و فني و …) هستند و از اين رو نيازمند مديريت ويژه هستند

پس از اجراي قانون خودکفايي که شهرداري ها بايد بيشتر هزينه هاي شهري را خودشان قبول کنند.اين قانون به ضرر شهرداري هاي شهرهاي کوچک تمام شدو چون منابع درآمدي شهرداري ها در اين شهرها ناچيز است .بنابراين براي جبران هزينه هاي خود وابستگي شديدي به وزارت کشور دارند.دراين شهر ها چون محدوده شهرها زياد نيست.نمي توان عوارض بيشتري دريافت کرد.

اجراي طرح هاي عمراني بدون دخالت شهرداري به عنوان مهمترين نهاد مديريت شهري انجام مي شود.وعلت آن نبود منخصصان ،ناکافي بودن بودجه شهرداري ها در اجراي طرح ها و…

شوراي اسلامي در شهرهاي کوچک با مشکلاتي روبه رو هستندکه مهمترين آن مشکل نبود متخصص در اداره امور شهري در شوراي شهر است.وبيشتر شوراها به اصطلاح ريش سفيد واعضاي معتمد شهر هستندنه کارشناس شهري.

-شباهت بيشتر قوانين شهري با شهرهاي بزرگ با وجود تفاوت زيادي که گونه شهرها با شهرهاي بزرگ دارند ولي اغلب همان قوانين دراين شهر ها اجرا مي شود

مي توان با ايجاد چندين پايتخت يا انتقال پايتخت سياسي از تهران مرکز توجه را از روي تهران يا شهرهاي بزرگ به شهرهاي ديگر برد.

اين امر در ديگر کشورهاي جهان اما مسبوق به سابقه است آنگونه توزيع پايتخت هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي در بسياري از کشورهاي اروپايي، آفريقايي و آسياي و همچنين انتقال پايتخت از شهري قديمي به شهري جديد امري معمول و تنها به تاريخ و گذشته ها مربوط نمي شود. پاکستاني ها اسلام آبادرا جايگزين کراچي و «آستانه» در قزاقستان جايگزين «آلماتي» شد.

بسياري از کشورهاي جهان نيز در حال حاضر داراي چندين پايتخت هستند که در ادامه به بررسي اجمالي آنها مي‌پردازيم:

هند يکي از کشورهاي جنوب آسيا و دومين کشور پرجمعيت جهان است که شهر «دهلي نو» پايتخت سياسي و اداري آن است. در کنار دهلي نو اما «بمبئي» يکي از شهرهاي بزرگ و پرجمعيت هندوستان و «پايتخت تجارتي» آن به شمار مي‌رود.

ترکيه که کشوري اوراسيايي است نيز داراي دو پايتخت است. «آنکارا» پايتخت سياسي اين کشور و «استانبول» پايتخت فرهنگي و اقتصادي و بزگترين شهر ترکيه است.

عربستان سعودي نيز از جمله کشورهاي آسيايي و خاورميانه است به پايتختي «رياض». استان مکه پرجمعيت ترين استان اين کشور و شهر جده پايتخت اقتصادي عربستان محسوب مي‌شود.

هلند کشوري است کوچک در شمال غربي اروپا که از جمله کشورهاي دو پايتختي محسوب مي‌شود. بر اين اساس شهر «لاهه» پايتخت سياسي و اداري هلند و «بندر آمستردام» پايتخت بازرگاني و اقتصادي آن محسوب مي‌شود.

سوئيس نيز کشوري است در اروپاي غربي که پايتخت آن شهر «برن» است و دو شهر جهاني «ژنو» و «زوريخ» قطب هاي اقتصادي اين کشور به شمار مي‌روند.

آلمان اما داراي سه پايتخت است. «برلين» پايتخت سياسي و اداري آلمان است. «هامبورگ» اما پايتخت بازرگاني‌اش و «فرانکفورت» پايتخت بانکي اين کشور است.

آمريکا نيز داراي دو پايتخت است. «واشنگتن» پايتخت سياسي و رسمي اين کشور است و شهر «نيويورک» پايتخت مالي اين کشور محسوب مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي