جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/06/22 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5649

 مرکز پژوهش هاي مجلس مهم ترين دستاوردهاي برجام را تشريح کرد:
 باز پس گيري بازارهاي جهاني و افزايش دوبرابري توليد نفت 

 
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام کرد که بازپس گيري بازارهاي جهاني، افزايش دو برابري توليد نفت و افزايش توليد محصولات پتروشيمي از مهم ترين دستاوردهاي وزارت نفت در دولت يازدهم و برجام است.

به گزارش ايرنا، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي به بررسي عملکرد وزارت نفت در دولت يازدهم پرداخت.

در اين گزارش آمده است: تحليل اسناد بالادستي کشور در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي گوياي آن است که افزايش ظرفيت توليد صيانتي نفت و گاز متناسب با حجم ذخاير کشور با تأکيد بر ميادين مشترک، بهره برداري از موقعيت جغرافيايي کشور در اين حوزه، جلوگيري از خام فروشي و توليد محصولات با ارزش افزوده بالا از اهداف مشترک اين صنعت بوده است.

در ادامه اين گزارش با اشاره به برنامه ارايه شده توسط وزير نفت دولت يازدهم در روز رأي اعتماد در مجلس شوراي اسلامي با عنوان برنامه کوتاه مدت، تصريح شده است: در راستاي تحقق اهداف اسناد بالادستي کشور در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي، احياي ظرفيت توليد نفت خام کشور به ميزان توليد سال 1384 (4.02 ميليون بشکه در روز) گام نخست، برنامه هاي توليد نفت بوده است.نهاد مشورتي نمايندگان مجلس در اين گزارش يادآور شده است: ميزان توليد نفت در پايان دوره عملکرد دولت دهم (پايان سال 1391) معادل 2.84 ميليون بشکه در روز بود و همين ميزان کاهش حدود 0.8 درصدي در سال 1392 (ابتداي کار دولت يازدهم) برابر 2.82 ميليون بشکه در روز شد و در سال 1393 همچنان روند توليد نفت کشور با کاهش روبرو بوده و به 2.8 ميليون بشکه در روز رسيد که از علل اصلي اين کاهش، محدوديت هاي بين المللي بوده است.در سال هاي 1394 و 1395 (دوره پسابرجام) توليد نفت خام کشور روند افزايشي به خود گرفت و متوسط آن در ارديبهشت ماه سال 96، به حدود 3.86 ميليون بشکه در روز رسيده است.

در ادامه اين گزارش تصريح شده است: از ديگر برنامه هاي وزير نفت در دولت يازدهم در راستاي اهداف اسناد بالادستي، تلاش براي بازاريابي و بالا بردن ميزان صادرات نفت خام بوده که ميزان صادرات نفت خام کشور در 6 ماه اول سال 1395 (2035 هزار بشکه در روز) نسبت به کل سال 1392 (1021 هزار بشکه در روز) نزديک به دو برابر شده است که اين رشد يکي از دستاوردهاي مهم برجام بشمار مي رود و سبب شد تا ايران مجددا در بازارهاي جهاني نفت خام حضور پررنگي پيدا کند و سهم خود را که در اختيار رقبا قرار گرفته بود، بازپس گيرد.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: قائل شدن اولويت براي افزايش برداشت گاز از ميدان پارس جنوبي از ديگر برنامه هاي دولت يازدهم در راستاي اهداف اسناد بالادستي بوده است که در چند سال اخير به دليل مشکلات ناشي از تحريم و کُند شدن روند اجرايي پروژه هاي فازهاي پارس جنوبي، توليد گاز رشد مورد انتظار را نداشت، اما در سال هاي 1393 و 1394 با به ثمر رسيدن پروژه هاي مربوط به اين ميدان و توسعه برداشت از سکوي فاز 12 و با آغاز بهره برداري از سکوي فازهاي 15 و 16 مخزن پارس جنوبي (در سال 1393) وفازهاي 17 و 18 (در سال 1394)، توليد از 517 ميليون مترمکعب در روز در سال 1392 به 627 ميليون مترمکعب در روز در سال 1395 افزايش يافت.

در ادامه اين گزارش همچنين آمده است: البته تا پايان سال 1395 فازهاي 19، 20 و 21 نيز به بهره برداري رسيد که ميزان توليد آنها از برنامه عقب تر است. اما به طور کلي بهره برداري از فازهاي جديد پارس جنوبي و تصويب چارچوب قراردادهاي جديد نفتي (IPC)، جذب سرمايه گذاري در قالب قراردادها و امضاي قرارداد با شرکت توتال در فاز 11 پارس جنوبي ازجمله اقدامات مثبت بخش نفت و گاز در دولت يازدهم بوده است.مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرده است: همچنين تلاش براي فعال کردن پالايشگاه ستاره خليج فارس از ديگر برنامه هاي دولت يازدهم در راستاي اهداف اسناد بالادستي بوده که با توليد نخستين محموله بنزين به ميزان 21 ميليون ليتر، در خردادماه سال 1396، اين امر نيز ميسر شده است. براساس اين گزارش رفع فوري موانع عملياتي توليد و صادرات محصولات پتروشيمي نيز ازجمله برنامه هاي کوتاه مدت دولت يازدهم، در راستاي تحقق اهداف اسناد بالادستي کشور در اين بخش بوده است. با اقدامات انجام شده در رفع مشکلات مذکور فرصت بهره برداري بيشتر از سرمايه گذاري هاي انجام شده در صنعت پتروشيمي کشور فراهم شده است بطوري که نسبت توليد به ظرفيت اسمي از 71.6 درصد در سال 1392 به 81.7 درصد در سال 1395 افزايش يافته است. از سويي با بهبود شرايط در فضاي پسابرجام و بهره برداري از طرح هاي جديد پتروشيمي در سال هاي اخير وضعيت توليد و صادرات پتروشيمي کشور بهبود يافته است.

مرکز پژوهش هاي مجلس در ادامه گزارش تصريح کرده است: تحقق کامل اهداف اسناد بالادستي اين صنعت در اين سال ها با چالش ها و مشکلاتي از قبيل محدوديت هاي بين المللي، نبود شرکت هاي با توان تخصصي بالا، کمبود منابع مالي و عدم دسترسي به تکنولوژي مناسب مواجه بوده است. لذا براي برطرف کردن مشکلات مربوط به برقراري تعاملات و جذب سرمايه گذاري خارجي بايد راهکارهاي لازم با مشارکت ارکان مختلف در کشور مدنظر قرار گيرد.

در اين گزارش خاطرنشان شده است: ايجاد نهاد تنظيم گر در بخش هاي نفت و پتروشيمي، توجه بيشتر به مقوله تزريق گاز به ميادين نفتي، بهبود الگوي پالايشي کشور، تکميل سريع تر پالايشگاه ستاره خليج فارس، تکميل زنجيره ارزش پايين دست صنعت نفت و گاز و توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر در صنعت پتروشيمي از جمله اقداماتي است که بايد در برنامه هاي آتي وزارت نفت مدنظر قرار گيرد.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين گزارش به بررسي عملکرد بخش هاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي پرداخت و در نهايت تنتيجه گيري کرد که افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت و دستيابي به جايگاه مؤثر در بازارهاي جهاني نفت، بهره برداري از فازهاي جديد پارس جنوبي و افزايش توليد گاز کشور از ميادين مشترک نسبت به کل گاز توليدي کشور، بهره برداري از فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس، افزايش توليد محصولات پتروشيمي و راه اندازي طرح هاي جديد در اين صنعت، از جمله اقدامات موثر در صنعت نفت در دوره دولت يازدهم است.

در ادامه اين گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس يادآورشده است: مهم ترين اهداف اسناد بالادستي کشور در حوزه انرژي، افزايش توليد صيانتي نفت و گاز و جذب سرمايه گذاري در اين حوزه، بهره برداري از موقعيت جغرافيايي کشور و جلوگيري از خام فروشي و توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر است.

نهاد مشورتي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين گزارش پيشنهاد کرده است: به منظور تحقق بيشتر اين اهداف، اقداماتي براي بهره گيري صحيح از ظرفيت ايجاد شده از طريق قراردادهاي جديد نفتي ايران ( IPC)، ايجاد نهاد تنظيم گر در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي، توجه بيشتر به موضوع تزريق گاز به ميادين نفتي، بهبود الگوي پالايشي کشور، سرعت بخشيدن به بهرهبرداري و اتمام پروژه پالايشگاه ستاره خليج فارس، تکميل زنجيره ارزش پايين دست صنعت نفت و گاز و توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر در صنعت پتروشيمي با جديت بيشتري توسط دولت و وزارتخانه هاي ذيربط در حوزه انرژي دنبال شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي