جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/07/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5672

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

ادامه مطلب

4. به روز کردن فعاليت هاي IAU

ب. گزارش درمورد نيروي وظيفه مربوط به تأمين مالي

غلام محمدباي توجه خود را به اين واقعيت که عضويت در IAU توسط برخي از مؤسسات جديداً تأسيس شده و به کار گرفته شده به عنوان اعتبار دادن به کيفيت مي باشد معطوف کرد در حاليکه مؤسسات تأسيس شده جا افتاده به عنوان نتيجه اين روند کناره گيري کرده اند. يکبار ديگرتوسط لوس وِبِر و ديپاک نَيِّر تأکيدگرديدکه انجمن با نمايندگي تمامي مؤسسات آموزش عالي زنده مي ماند واکنون يک عضويت مبتني بر گسترش داريم. سرانجام، موافقت گرديدکه يک تلاش خاص براي حفظ و جذب مؤسسات اصلي به خصوص مؤسسات بنيان گذار براي الحاق مجدد آنها، با استفاده از اوتريخت به عنوان يک رويداد مهم براي جذب آنها صورت گيرد. يک پوستر تمبر يادبود با امضاهاي قديمي از اعضاي بنيان گذاران،به اضافه يک فعاليت خاص براي احترام به مؤسسات بنيان گذار، شايد همچنين يک همکاري با برخي از سازماندهي هاي جشنواره توسط دولت هلند ميتواند مورد انتظار باشد. يک مسابقه اصلي نيز ممکن است توسط دبيرخانه IAU ، هر چه زودتر تعهد شود تا مطمئن شوند آنها حضورپيدا ميکنند.

پيشنهاد نيروي وظيفه (TF) که تمام اقدامات IAU بايک ديدگاه براي توسعه پروژه ها مورد آزمايشگاه واقع شود مورد موافقت قرارگرفت. همچنين اين موضوع موافقت گرديدکه فعاليت هاي موضوعيIAU نيازمند ادامه تعادل با نيازهاي موضعي و نوآوري است. مِدِلين گرين ( Madeleine Green) پرسش ارزش براي برخي از اعضا درمورد خدمات تقديمي با توجه به ابزارهاي اطلاعاتي را به عنوان يک مثال موردتشويق قرارداد. او فکر کرد که شايد موضوع مقالات و/ يا بيانيه هاي سياستگزاري ممکن است بارارزش ترباشد. ديپاک نير اضافه کرد که مدل کسب وکار ناگزير بايدمورد تجديد نظر قرار گيرد. با دعوت از IAU براي بررسي راه ها برخي از فعاليت ها مي تواند خارج از دبيرخانه با بکار بردن مشاورين، به عنوان مثال فکر کردن در مورد مباحث نو آوري صورت گيرد.

راهبرد پروژه بيشتر موردبحث قرار گرفته بود و اِوا اِگرُن پولاک پيشنهاد کرد به عنوان مثال در سطح دسترسي IAU در تماس با بنياد لومينا (lumina Foundation )، در ايالات متحده آمريکا به عنوان اسپانسر باشد که پروژه هاي خاص مربوط به اين موضوع است. ديپاک نَيِّر ميگويد که IAU نبايد براي تأمين مالي به خاطر پژوهش تسليم خيريه شود.

درحاليکه بحث اولويت هاي موضوعي جديد وجودداردکه ميدان ديد IAU را افزايش ميدهد، چند ايده جديد به فهرست مقالات زمينه اضافه شده است. درميان اينها لوس وِبِر تأثير فنآوري هاي جديد روي تدريس ويادگيري را پيشنهاد کرد؛ جوان رامُن دي لا فوئنت نوع شناسي و رتبه بندي مؤسساتي را به آن اضافه کرد؛ اِوا اِگرُن پولاک فرايندها را يادآوري کرد درحاليکه مدلين گرين احساس کرد که آموزش فرامرزي و GATS بايستي با اهميت باقي بماند پيشنهاد PISA (برنامه براي ارزيابي بين المللي دانشجو) براي پروژه هم يادآوري شده بود. به جاي اينکه دبيرخانه IAU هدايت اين مباحث را به عهده بگيرد، توسط جوان رامن دي لا فوئنت (Juan Ramon de la Fuente) و مدلين گرين (Mad leine Green) پيشنهاد شده که آنها ميتوانندتوسط يک گروهي از 2 تا3 دانشگاه هاي عضوتحت تابلوي IAU اين کار را اعلام نمايند. ديپاک نَيِّر با موافقت اين راهبرد پيشنهاد کرد که انجمن مي تواند روي کار مفهومي که بتواند براي يک تعداد زيادي از مباحث بيشتر خاص در زمينه هاي مختلف بکارگرفته شود متمرکز گردد.

1. بنياد لومينا ( Lumina Foundation) يک بنياد مستقل و خصوصي درشهر ايندياناپليس (Indina Polis) است که متعهد شده است فرصت هايي ر ا براي يادگيري فراتر از مدارس عالي موجود براي همه به وجود آورد. اين بنياد بزرگترين بنياد خصوصي است که روي افزايش موفقيت آمريکايي ها در آموزش عالي متمرکز شده است. (اين شهر نزديک مرکز ايالت اينديانا با جمعيتي حدود830 هزار نفر است.

1. GATS: The General Agreement for Trade in Services

2. PISA: Program for International Student Assessment


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي