جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/08/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5696

 ظريف در کنفرانس بين المللي امنيت و توسعه پايدار:
  ايران پايبندي خويش را به اصل «عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌اي» به اثبات رسانده است 

 
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در کنفرانس بين المللي امنيت و توسعه پايدار تاکيد کرد: ما با دستيابي به توافق هسته‌اي و عمل به تمامي تعهدات خود وفق برجام، در صحنه عمل نيز پايبندي خويش را به اصل عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌اي به اثبات رسانديم.به گزارش مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه، محمد جواد ظريف در کنفرانس بين المللي امنيت و توسعه پايدار در سمرقند ازبکستان گفتند ، مايلم از مهمان نوازي گرم دولت ازبکستان و مسوولان برگزارکننده همايش بين‌المللي امنيت و توسعه پايدار در آسياي مرکزي در شهر زيبا و تاريخي سمرقند صميمانه تشکر و قدرداني کنم.

امنيت در جهان به هم پيوسته کنوني، محدود و منحصربه ابعاد نظامي نيست و مقوله اي چند وجهي، درهم تنيده و فراگير است. امروزه نمي‌توان با صرف صدها ميليارد دلار امنيت را خريد و با کشتي وارد کشور کرد.تجاري سازي ِامنيت، مقوله و معامله تازه‌اي است که برخي قدرت هاي جهاني و فرامنطقه اي وارد ادبيات سياسي کرده اند و تاسف آور اين که مشتريان خوبي هم در اين معامله دلار برابر امنيت يافته‌اند.امروز امنيت مقوله اي پيوسته و متقابل است که در آن امنيت ِيکي در گرو امنيت ِديگري است. عصر امنيت يک جانبه و برج عاج نشيني و امنيت با تکيه بر قدرت نظامي، مدت هاست به پايان رسيده است و اين درسي است که قدرت‌هاي مداخله‌گر فرامنطقه‌اي و کشورهايي که درصدد ايجاد نا امني و تهديد امنيت ديگران براي رسيدن به امنيت موهوم خود هستند؛ به خوبي درپس ِقضاياي عراق و سوريه و يمن و افغانستان آموخته‌اند.

امروز براي رسيدن امنيت، بايد با تکيه بر مردم به عنوان مهمترين مولفه امنيت يک کشور، به امنيتي درون زا رسيد و سپس در تعاملي سازنده و هم افزايي با همسايگان به امنيتي پايدار و دسته جمعي دست يافت.جمهوري اسلامي ايران از زمان استقلال جمهوري هاي آسياي مرکزي همواره در برقراري روابطي دوستانه، برادرانه و متوازن مبتني براصول احترام متقابل و منافع مشترک پيشگام بوده است.راهبرد جمهوري اسلامي ايران بر توسعه و تقويت همکاري‌ها در حوزه‌هاي مختلف، تلاش در جهت استقرار و استمرار صلح و ثبات و آرامش در منطقه، همگرايي و همکاري در قالب نهادهاي منطقه‌اي و سازمان‌هاي بين‌المللي استوار است.

ما همواره امنيت و ثبات همسايگان و حوزه‌هاي همجوار را امنيت و ثبات خود تلقي کرده و کمک به حل اختلافات و تنش‌ها و همکاري هاي دوجانبه امنيتي براي مقابله با تهديدات مشترک تروريسم تکفيري، افراط گرائي، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غيرقانوني از مهمترين وجوه مشارکت فعال و موثر جمهوري اسلامي ايران در تقويت و تحکيم ثبات و امنيت در منطقه آسياي مرکزي بوده است.مقابله موثر با افراط گرايي و تروريسم تکفيري، که تهديدي جدي عليه امنيت و ثبات منطقه غرب آسيا، آسياي مرکزي و قفقاز، شبه قاره هند و حتي مناطق شمال آفريقا و آسياي جنوب شرقي محسوب مي‌شود، نيازمند همفکري، هم افزايي و همکاري و تعامل فراگير و همه جانبه کشورهاي منطقه است.

اعلام منطقه عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي در منطقه آسياي مرکزي، اقدامي مبتني بر درک صحيح از امنيت است. جمهوري اسلامي ايران نه تنها به لحاظ ديني و اعتقادي مخالف ساخت، توليد و کاربرد چنين سلاح هايي است بلکه به طور جدي معتقد است اين سلاح‌ها خود ثبات‌زدا و امنيت‌برانداز هستند و بايد از صحنه گيتي برچيده شوند.

ايران از سال 1974 پيشنهاد ايجاد منطقه عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي و کشتار جمعي در خاورميانه را پيگيري کرده که به دليل سياست‌هاي تجاوزکارانه و برتري‌جويانه رژيم صهيونيستي درکسب سلاح‌هاي هسته اي و حمايت آمريکا از اين رژيم به نتيجه نرسيده است. ما با دستيابي به توافق هسته‌اي و عمل به تمامي تعهدات خود وفق برجام، در صحنه عمل نيز پايبندي خويش را به اصل عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌اي به اثبات رسانديم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي