جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/08/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5700

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انتشارات مرجع IAU

پايگاه اطلاعاتي جهاني آموزش عالي(WHED) دستخوش يک جابجايي مهم فني از نرم افزار دسترسي به يک نرم افزاز قابل تطبيق به وب مي باشد. به محض اينکه اين تبديل انجام شد پايگاه اطلاعاتي داراي ميزباني مؤسسه پالگريوخواهد شد(پايگاه اطلاعاتي درحال حاضر داراي ميزباني يونسکو ميباشد). همچنين ناشرکسي است که تمامي هزينه هاي ارتقاء فني پايگاه اطلاعاتي را تعهد ميکند.

اين جابجايي به دلايل زير تصميم گيري شده است:

رقابت که نيازمند بهبود است همان چيزي است که IAU تقديم مي کند. به عنوان مثال کتاب فهرست جهاني خوب به فروش نمي رسد، اما CD-ROM فروش کامل دارد. دوم، رقيب ما، جهان يادگيري، يک انتشار ساليانه تقديم ميکند. منطق براي و اختلاف بين دوکتاب مختلف که IAU در سال هاي متناوب توليد ميکند(کتاب راهنماي بين المللي وفهرست جهاني) هميشه به خوبي درک نميشوند. تنها راه پايدار به جلو چاپ کتاب راهنماي(بهبود يافته)بصورت ساليانه است اما اينکار نيازمند کمک فني مثل عملکردهاي خودکار وبه روزکردن برخط براي توسط تهيه کننده داده هاي اطلاعاتي ما است.

امنيت: حجم داده هاي اطلاعاتي که شروع شده است براي دسترسي به آنها خيلي بزرگ مي باشد.

بهبود در کاربرد دوستانه وجه مشترک براي هردوي ورودي داده هاي اطلاعاتي در IAU و تهيه کننده داده اطلاعاتي که شکايت داشتند هنوز ناگزير از تکميل فرم هاي مقاله هستند.

ظرفيت براي ارائه پايگاه اطلاعاتي برخط.

ازسال آينده (2008) ماقادر خواهيم بود که مواردزير را ارائه دهيم:

يک کتاب ساليانه وبه روزشده بين المللي ازدانشگاه هايي که شامل تمام مؤسسات آموزش عالي دوره رسمي ارائه ميدهنداست که حداقل يک مدرک تحصيلات تکميلي يا يک مدرک حرفه اي چهار ساله يابيشتر باشد. اين کتاب همچنين شامل يک خلاصه اي از سيستم آموزش عالي کشوراست،که درهيچ يک ازکتاب هاي مرجع نيست. اين کتاب در اواخر آگوست پخش ميشود ودر سپتامبربراي فروش موجود است، ترويج آن در جولاي براي سيزدهمين کنفرانس عمومي شروع ميگردد.

يک CD- ROM به روز شده، خيلي تسهيلات بيشترپژوهشي ويک ظاهر بهبود يافته و بيشتر پويا وبه روز شده را ارائه ميدهد. اين CD- ROM در ژانويه براي فروش آماده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي