جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/08/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5700

 خبــــر 

 دادستان تهران:

تهران در صدر زندانيان موادمخدر

دادستان تهران با بيان تهيه و تنظيم درخواست يک شکل زندانيان براي اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: استان تهران درصدر زندانيان مرتبط با مواد مخدر و روانگردان قرار دارد.به گزارش ايرنا از دادستاني تهران، عباس جعفري دولت آبادي اين مطلب را درهفدهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران با موضوع قانون الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بيان کرد.

وي با بيان اينکه هم اکنون استان تهران از حيث تعداد محکومان جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در صدر استان‌هاي کشور قرار دارد، اجرايي کردن قانون جديد را اقدام مهمي دانست که نيازمند برنامه‌ ريزي است.

وي از تهيه و تنظيم درخواست يک شکل زندانيان به اين منظور در دادسراي تهران خبر داد و افزود: در اين فرم مشخصات محکوم‌عليه، سوابق و ساير نکات لازم براي بررسي درخواست زنداني و انطباق آن با ماده الحاقي قانون جديد درج شده و ارائه درخواست توسط زنداني، موجب تسريع در به جريان افتادن پرونده‌ها مي شود، چون درخواست‌هاي زندانيان به لحاظ نداشتن سواد حقوقي، غالبا ناقص است و متضمن تمامي نکات ضروري نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي