جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/08/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5700

 موضوع فراتر از مسکن مهر است!
 زلزله کرمانشاه؛ رسوايي مهندسي ساختمان در ايران 

 عجيب است که در اين کشور، يک اجاق گاز يا يک لامپ کم مصرف چند هزار توماني، گارانتي دارد و سازنده اش تا زمان مشخصي، در برابر آنچه ساخته و فروخته، مسؤول است ولي نه سازندگان و نه مهندسان ناظري که ساختمان هاي گرانقيمت مي سازند و به مردم مي فروشند، هيچ مسؤوليتي ندارند، حتي اگر آنچه ساخته اند بر سر مردم فرو بريزد.

به گزارش عصر ايران؛ ،در تصاوير و فيلم هاي منتشر شده از زلزله کرمانشاه، خانه هاي تخريب شده اي ديده مي شود که مربوط به مسکن مهر هستند و قاعدتاً مربوط به همين چند سال اخير هستند.

هر چند مي توانيم موضوع را صرفاً از منظر يکي از صدها مشکل بر جاي مانده از دوران دولت احمدي نژاد بررسي کنيم - که در جاي خود اين گونه هم هست - ولي مي خواهيم با نگاهي عميق تر به موضوع بنگريم و سخن از رسوايي مهندسي ساختمان در ايران به ميان آوريم.

درست است که بناهاي مسکن مهر در زمان دولت احمدي نژاد ساخته شده اند ولي مگر نه اين است که همه آنها را مهندسان اين کشور ساخته و نيز بر ساخت شان نظارت کرده اند؟! همان مهندساني که بعد از احمدي نژاد هم هستند و همچنان به کار ساخت و ساز مشغول؟!

زلزله کرمانشاه؛ رسوايي مهندسي ساختمان در ايران

چگونه مي توان پذيرفت بناهاي قديمي تر که تابع اين همه مقررات ساختماني نبوده اند، در زلزله سالم مانده اند ولي مسکن هاي مهر و غير مهر که جديدالاحداث بوده اند، آسيب هاي جدي ديده و حتي تلفات جاني هم بر ساکنان شان تحميل کرده اند.

موضوع مسکن مهر نيست؛ ضعف ساختار مهندسي کشور است. در زلزله هاي قبلي هم مواردي از آسيب و تخريب بناهاي نوساز گزارش شده است ولي گويا قرار نيست چاره اي براي اين موضوع انديشيده شود.

سال ها پيش در ترکيه زلزله اي آمد و بسياري از ساختمان هاي نو فرو ريخت و مهندساني که بر آن ساختمان ها نظارت کرده و مهر تاييد بر بنايشان زده بودند تحت تعقيب قرار گرفتند؛ از آن به بعد مهندسان ترکيه فهميدند که پايان کار يک ساختمان، آغاز مسؤوليت آنها براي يک عمر است.

اينک ايران درگير چنين مشکلي است. چه کسي مي تواند با اطمينان بگويد اگر زلزله اي به قدرت زلزله کرمانشاه ، شهري پرتراکم مثل تهران را بلزراند، هيچ کدام از خانه هايي که مهندسان ايران ساخت شان را تاييد کرده اند، فرو نخواهد ريخت؟!

عجيب است که در اين کشور، يک اجاق گاز يا يک لامپ کم مصرف چند هزار توماني، گارانتي دارد و سازنده اش تا زمان مشخصي، در برابر آنچه ساخته و فروخته، مسؤول است ولي نه سازندگان و نه مهندسان ناظري که ساختمان هاي گرانقيمتمي سازند و به مردم مي فروشند يا بر ساخت شان نظارت مي کنند، هيچ مسؤوليتي ندارند، حتي اگر آنچه ساخته اند بر سر مردم فرو بريزد و جانشان را بگيرد يا تا آخر عمر ويلچر نشين شان کند!پيگري سريع، جدي و بدون اغماض پرونده خانه هايي که در چند سال اخير با تاييد مهندسي ساخته شده و فروريخته اند و نيز، تدوين و تصويب قانون مسؤوليت سازندگان ساختمان، دو مطالبه جدي و حياتي مردمي است که روي کمربندي جهاني زلزله زندگي مي کنند و حق دارند زنده بمانند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي