جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/09/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5715

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

ادامه مطالب

خوشه موضوعي IAU : آموزش عالي وتوسعه پايدار

آخرين توصيه ها

درسال 2005 ، سازمان ملل دهه آموزش براي توسعه پايدار(UNDESD) را آغازکرد. يونسکو آژانس هدايت کننده براي اين دهه مي باشد. از سال 2005 ، اقدامات درسطوح مختلف آموزش دربخش هاي رسمي وغيررسمي، وآموزش عالي توسعه پيدا کرده است. IAU مباحثه را در اين مورد دنبال مي کند و مدير برنامه ارشد IAU ، اچ ونت لند(H-Vant Land) در گروه مرجع UNDESD قرار ميگيرد. هدف گروه مرجع تدارک حمايت فني به دبيرخانه يونسکو -1 DESD دريک وضعيت غيررسمي، اساسا ازطريق وسائل الکترونيکي است وتدارک راهنمايي تخصصي براي يونسکو در تنظيم اولويت ها و هدايت براي پياده کردن دهه آموزش سازمان ملل براي توسعه پايدار است. اعضاي گروه براي دومين بار در سپتامبر امسال ملاقات کردند. نظرهايي درمورد IAU در مورد چگونگي اشتراک در اطلاعات موجود در يونسکو با جامعه يادگيري بين المللي ارائه شده است.

علاوه براين، IAU به صورت فعال دراتحاد اوبونتو (2 Allience Ubuntu ) درگيرشده است به خصوص درتوسعه مراکز تخصصي منطقه اي 3 ( RCE)، يک ابتکار توسطIAS - 4UNU (مؤسسه UNU براي مطالعات پيشرفته) آغاز شده است. يک طيف وسيعي از مراکز تخصصي منطقه اي (ECEs)در سراسر جهان ايجادشده است. غلام محمدباي در دومين اجلاس کميته اوبونتو براي همتايان مراکز تخصص منطقه اي و دومين کنفرانس بين المللي درمورد مراکز تخصصي منطقه مربوط به آموزش براي توسعه پايدار در پناتگ، مالزي از 6 تا 8 آگست2007 شرکت کرد که ميزبان آن دانشگاه سيتر (Sais) مالزي که همچنين يک RCE است.

1. DESD: Decade Education for Sustaiable Development

2. UBUNTU: Ubntu(pronouncded oo- BOON-too)is an open source Debian –based L inux distribution Sponsored by Canonical Ltd., Ubuntu is considered good distribution for beginners. The operating system was inrended primarily for personal computers (PCs)but it can also be used on servers. The word “ubuntu” is from the Afican Zulu language and translates as

“humanity to others”.

3. RCE: Regional Centers of Expertise

4. UNU-IAU: UNU Lnstitute for the Advanced Study(of sustainablity)


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
اقتصادي
انرژي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي