جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/09/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5718

 بررسي کليت بودجه 97، درگفتگوي آفرينش با نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه؛
 تخصيص استاني و ابهام در تامين بودجه هاي عمراني 

 روزگذشته رئيس جمهور بودجه سال 97 را تقديم هيئت رئيسه مجلس کرد و از نمايندگان خواست تا دولت را در اجراي بودجه و تخصيصات مدنظر حمايت و همراهي کنند. درهمين رابطه با دکتر محبي نيا نايب رئيس کميسيون برنامه بودجه گفتگو کرديم تا از کم وکيف کلي بودجه سال 97 مطلع شويم.دکترمحبي نيا درمورد توضيح کليت بودجه 97 گفت: در بودجه اي که دولت به مجلس آورد بايد در نظر داشت که کشور ما در چه وضعيتي به لحاظ اقتصادي قرار دارد. بايد درآمدهاي دولت و مشکلات کشور را به گونه اي رصد کرد که واقعيت ها و چالش هاي اقتصادي ملي ما مورد توجه قرار گيرد و بي جهت توقعات خود را از بودجه بالا نبريم.به طور کلي دربودجه 97 سعي شده تا دولت بدهي ها بابت اوراق، حقوق کارکنان و بدهي صندوق هاي بازنشستگان را به طور قابل توجهي تامين کند و اين امري مثبت و رضايت بخش تلقي مي شود. ضمن اينکه بايد به اين نکته اشاره داشت که درآمدهاي دولت براي تامين همين امر نيز بسيار سخت تامين خواهد شد. لذا نبايد آنچنان توقع تحول و بهاري پر بار براي بودجه هاي عمراني کشور داشت چرا که تامين اين بودجه ها در حال حاضر براي دولت مقدور نيست.

همچنين نايب رئيس کميسيون بودجه پيرامون تفاوت جديد بودجه 97 با دوره هاي قبل و تخصيص استاني بودجه گفت: در رابطه با استاني شدن بودجه امسال دولت اين موضوع را مطرح کرده است که بنابر نيازواقعي استان ها بودجه به آنها تخصيص يابد و مديريت بودجه به دست خود استان ها صورت گيرد و براساس آن بودجه ريزي کنند.البته اين موضوع ذيل يکي از بندهاي برنامه ششم توسعه قرار دارد و عملاً اقدامي مناسب در راستاي تحقق برنامه هاي مديريتي و توسعه کشورمي باشد، اما اين ابهام وجود دارد که آيا خزانه دولت اين توانايي را دارد بودجه هاي مورد نياز استان ها را به موقع به دست آنها برساند.دربررسي اين موضوع به نظر مي رسد که دولت مشکلي در پرداخت هزينه هاي جاري استان ها نداشته باشد چرا که مبالغ آن تقريباً مشخص است. اما درمورد پرداخت بودجه هاي عمراني در استان ها به نظر نمي رسد دولت بتواند آنها را تامين کند، چرا که درحال حاضر ما در تامين بودجه پروژهاي عمراني در سطح ملي نيز با مشکلات فراواني مواجه شده ايم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي