جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/09/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5718

 يادداشت 

 دانشجويان و پرش از مانع!

زهرا كيان‌بخت

در حالي كه سالهاست عدم توجه به كار عملي، پژوهش و مهارت‌پروري در دانشگاهها به عنوان يكي از ضعفهاي كليدي شناخته شده و ضرورت تقويت پژوهش در كنار آموزش، به طور برجسته‌اي مطرح گرديده، همچنان شاهديم كه دانشجويان در اغلب دانشگاهها براي انجام امور پژوهشي و استفاده از امكانات كتابخانه‌اي و آزمايشگاهي با مشكلات متعددي مواجهند.

مسأله كمبود امكانات چيزي است كه مسئولان دانشگاهها معمولا آن را به طور مستقيم مربوط به كسري بودجه مي‌دانند. اما گذشته از آن، يكي از مشكلات مهمي كه دانشجويان معمولا با آن روبرو هستند، مربوط به همين معدود امكاناتي است كه در دانشگاهها وجود دارد.

قوانين وضع‎شده و نوع مقرراتي كه براي بهره‌مندي دانشجويان از اين امكانات درنظرگرفته شده، به گونه‌اي است كه دانشجويان براي بهره‌گيري از آنها، همواره موانعي را پيش پاي خود احساس مي‌كنند.

به نظر مي‌رسد سختگيري‌هاي بي‌مورد و قوانيني كه صرفه‌جويي در وقت و زمان دانشجويان در آنها لحاظ نشده و براي دانشجويان، سنگ‌اندازي مي‌كنند، با هدف و چشم‌انداز دانشگاههاي ما كه همانا پيشرفت علمي و تحقيقاتي بيشتر و بيشتر است، همخواني ندارد.

از مسئولان دانشگاههاي مختلف اين انتظار مي‌رود كه با مروري بر قوانين و مقررات بعضاً قديمي و سنتي وضع شده در بخشهاي مختلف، تلاش كنند تا با از بين بردن موانع، حركت علمي دانشجويان را سرعت بخشند و موجب كاستن از دغدغه‌هاي دانشجويان شوند نه اين كه برعكس، با ادامه قوانين دست و پاگير و وضع مقررات غيرمنعطف، دانشجويان را درگير مشكلات اجرايي و اداري و... نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي