جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/09/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5718

 قيمت خريد غيبت سربازي در لايحه بودجه سال 97 

 
در لايحه بودجه 97 مشمولاني که هشت سال غيبت دارند، در صورت دريافت جريمه به صورت نقد و اقساط، معاف مي‌شوند.به گزارش ايلنا، لايحه بودجه 1397 کل کشور که پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي دولت در طول يک سال 1397 است، امروز از سوي رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و تصويب تقديم شد.

در اين بند ب تبصره 11 لايحه بودجه آمده است؛

به دولت اجازه داده مي‌شود کليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي که بيش از هشت‌سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساطي که تا پايان سال 1397 تسويه مي‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومي کشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي شود و تا سقف سيزده هزار و پانصد ميليون 530000 براساس جدول زير اين قانون به صورت مساوي به رديفهاي ذيربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان - 13,500,000,000,000 ) ريال در قالب رديف 23) برنامه و بودجه کشور اختصاص مي‌يابد.

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور کارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از ششماه، يک‌سال محسوب مي‌شود.

2 - براي مشمولان متأهل، پنج درصدو براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جريمه کسر مي‌شود.

3 - مشمولان غايبي که به‌صورت اقساطي و يا نقدي براي صدور کارت پايان خدمت اقدام نموده‌اند، مي‌توانند گواهينامه رانندگي أخذ نمايند.

4- فرزندان ايثارگران مشمول ماده ( 45 ) قانون خدمت وظيفه عمومي علاوه بر امتياز مذکور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومي پدر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه درصدتخفيف مي‌شوند.

5 - مشمولان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پنجاه درصد تخفيف بهره‌مند مي‌شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي