جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/10/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5744

 وزير راه :
 باغات کن به پارک عمومي تبديل مي شود 

 وزير راه و شهرسازي ضمن رد مصوبه کميسيون ماده 5 شهرداريها گفت: بر اساس تصميم شوراي عالي شهرسازي و معماري، باغات کن تهران به پارک عمومي تبديل مي‌شود، زيرا باغات کن، آخرين باقي‌مانده‌هاي فضاهاي سبز پيرامون تهران است و صيانت از آن اهميت ويژه‌اي دارد.

به گزارش ايرنا ،عباس آخوندي در چهاردهمين جلسه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در بررسي طرح ساماندهي و صيانت از باغات کن، تاکيد کرد: صيانت از باغات کن آنقدر اهميت دارد که بايد رديف بودجه اي براي حفظ آن اختصاص يابد و ما در سيستم اجرايي تلاش مي‌کنيم تا اينکار محقق شود.

آخوندي با اشاره به اينکه نبايد حفظ باغات کن را به يک محله محدود کرد، گفت: صيانت از باغات کن، به دليل اهميت پايتخت، موضوعي ملي است و بايد اين نکته را مدنظر قرار دهيم که در اين مورد براي پايتخت سياستگذاري مي‌کنيم.آخوندي افزود: در حال ‌حاضر شاهد وارونگي هوا و آلودگي بيش از حد هواي پايتخت هستيم که همه اينها نشان مي‌دهد در مورد محيط‌ زيست مسئوليت ما جدي است و بايد غيرقابل سکونت بودن شهر را به دليل آلودگي بيش از حد هوا و همچنين حمل و نقل عمومي ناکافي مورد بازنگري قرار دهيم و به بهبود آن کمک کنيم.

وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: در مورد بارگذاري‌هاي بيشتر در باغات شهر تهران و به ويژه باغات کن، تاکيد مي‌کنم که شوراي‌عالي با هرگونه بارگذاري اعم از سبک و سنگين مخالف است.رئيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران با بيان اين که بيش از سه دهه است که شهرداري‌ها مسير بي‌قانوني را طي کرده‌اند، افزود: در پنج سال گذشته، بارگذاري‌هاي بيش از اندازه در منطقه يک تهران، آن منطقه را به مرحله بحراني کشانده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي