جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/10/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5746

 79 خوابگاه با قدمت 31 سال! 

 
287 خوابگاه دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور طي دو سال گذشته مورد پايش و ارزيابي قرار گرفتند که 79 خوابگاه دانشجويي بالاي 31 سال قدمت داشتند.به گزارش معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت (مفدا)، اين خوابگاههاي دانشجويي توسط تيم کارشناسان فني و ارزيابان مورد پايش و ارزيابي قرار گرفتند.

طرح اعتبارسنجي خوابگاههاي دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشکي با هدف رتبه‎بندي خوابگاهها و تعيين کيفيت فني خوابگاهها بر اساس محورها، شاخصها و چک ليستهاي تعيين شده اجرا شده است.

طرح اعتبارسنجي خوابگاههاي دانشجويي براي خوابگاههاي وقفي و ملکي اجرا شده و درراستاي اين طرح سعي شده است از نظرات و تجربه‌هاي مديران دانشجويي مناطق دهگانه استفاده شود.

براي اجراي طرح اعتبارسنجي هر خوابگاه دانشجويي از مدير دانشجويي دانشگاه مربوطه، کارشناس آي‏تي، کارشناس فني، دبير شوراي صنفي مرکزي دانشگاهها و رئيس اداره خوابگاه‌هاي دانشگاه‌ استفاده شده است.از 287 خوابگاهي که مورد پايش و اعتبارسنجي قرار گرفته است، 102 خوابگاه دانشجويي داخل پرديس دانشگاهها و 185 خوابگاه خارج از پرديس قرار داشتند. همچنين از تعداد 287 خوابگاه که مورد ارزيابي و پايش قرار گرفتند، 111 خوابگاه پسرانه و 176 خوابگاه دخترانه بوده است. از اين تعداد 51 خوابگاه سوئيتي و 236 خوابگاه غيرسوئيتي بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي