جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/11/10 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5761

 يك نكته از هزاران 

اي کاش واقعا اين چنين بود...

«معاون ستاد مواد مخدر کشور اعلام کرده است که از نيمه دوم سال 95 شاهد کاهش مصرف مواد مخدر در بين قشر دانشجويي بوده ايم».

اينکه با استناد به چه آمار و منابعي اين ادعا اينطور دقيق و با اعلام زمان مطرح شده است خود جاي ابهام است، اما شواهد و آنچه در ظاهر جامعه ديده مي شود نشان ازگسترش مصرف مواد مخدر جديد همچون "گل" يا همان "ماري جوآنا" ميان جوانان دارد که از بد روزگار اکثراً دانشجو هستند. وقتي خريد مواد مخدر در سطح شهر از ايستادن در صف نان براي يک جوان آسان تر است، چطور مي توان با اين قطعيت چنين آماري از کاهش مصرف مواد مخدر داد.

اميدواريم ما اشتباه کرده باشيم و آمار مسئولان درست باشد، چرا که وضعيت مصرف مواد مخدر در کشورمان آينده خوبي را نشان نمي دهد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي